Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,  czy nasze stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

Jan Paweł II

Po kanonizacji Jana Pawła II Instytut Dialogu Międzykulturowego wydał katalog, w którym zawarte zostały informacje oraz fotografie dotyczące wszystkich wydarzeń organizowanych w okresie także przed i po wyniesieniu Jana Pawła II na ołtarze. Słowo wstępne napisali: JE. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Dyrektor Instytutu, Pani Agata Szuta. Cały katalog w formacie PDF do pobrania poniżej na stronie.

"Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie oraz wydarzenia im towarzyszące w umiłowanej przez Jana Pawła II Małopolsce były dla nas okazją do nawiązania z Ojcem Świętym, ponownie, silnej duchowej więzi. Była to kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod względem duchowym, tak silna i mocna jak zawsze.

Pontyfikat Jana Pawła II był wielkim zwycięstwem Boga w dziejach świata. Jego papieską posługę odczytujemy jako wyjątkowy znak Bożego Miłosierdzia. Dziś przez swoją kanonizację Jan Paweł II pomógł nam ponownie otworzyć się na cały Kościół, by z milionami chrześcijan na całym świecie radować się z Jego wyniesienia do chwały ołtarzy. Przeżyliśmy wielkie wydarzenie, które powinno nas mobilizować, by zostawiło trwały ślad w naszym życiu osobistym i społecznym.
Dziękujmy Bogu za przejrzyste świadectwo miłości i służby wszystkim ludziom, za to że był pasterzem według Bożego serca i za umacnianie naszej wiary. On dziś z nieba wspiera nas wypraszając nam potrzebne łaski, jednocześnie zachęcając, abyśmy szli po drodze świętych i błogosławionych.
Radujmy się z kanonizacji Jana Pawła II. Niech to wydarzenie będzie dla nas nie tylko darem, ale i zadaniem, byśmy dorastali do ideałów zawartych w Ewangelii, które wcielał w życie Święty Jan Paweł II."

Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

KATALOG DO POBRANIA

Newsletter

Zapisz się
do góry