Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

20 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca XII edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

Do XII edycji projektu zgłosiło się 156 szkół z Małopolski. Przez dwanaście lat ponad 40 tysięcy uczniów wraz z opiekunami pomogło olbrzymiej grupie osób potrzebujących wsparcia. Jak co roku najciekawsze przedsięwzięcia zyskały uznanie Kapituły Projektu. W tej edycji nagrodzono 15 projektów wolontariackich.

Podczas gali zaprezentowało się pięć grup z: Szkoły Podstawowej im. Gen. Michała Gałązki z Trzetrzewiny, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kacwinie, Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach.

Spotkanie uświetnił występ Szymona Hołowni, który opowiedział młodzieży o swojej działalności oraz funkcjonowaniu fundacji Kasisi.

Wyróżnionym szkołom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a uczniowie pięciu szkół otrzymali bilety na wycieczkę do Włoch. 

Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest działaniem skierowanym do uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Lista laureatów:

I miejsce:

- Szkoła Podstawowa nr 2. im. Jana Pawła II w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach
- Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Łopusznej
- Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Brzozówce
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

II miejsce:

- Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem
- Szkoła Podstawowa im. Poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945 w Wysokiej
- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Św. Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

III miejsce:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce
- Szkoła Podstawowa im. Kurierów Tatrzańskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzianiszu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach z Oddziałami Gimnazjalnymi

 

***

Organizatorami projektu są: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Krakowie

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie


Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 

Fot. K. Twardosz

Newsletter

Zapisz się
do góry