Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej.

Jan Paweł II

„Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy. I ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością.”
Karol Wojtyła: Przed sklepem jubilera

Czytaj więcej: O tym, jak uczył kochać Karol Wojtyła - Magdalena Siemion

Zawsze zimą patrzę sobie z tej mojej - a przynajmniej już oswojonej - Warszawy, na południe. Na Beskidy, a szczególnie i specjalnie Bieszczady, na Sudety i niesamowite Karkonosze, czy wreszcie pasma Karpat, z tłocznymi i dumnymi Tatrami. Na pasma górskie, na połoniny, na schroniska, gdzie gwarno, a bywa, że i całkiem celebrycko. I na samotne szlaki, zagubione bacówki, zapomniane szałasy, chaty, kapliczki.

Czytaj więcej: Wtedy dopiero pogadamy! - Jacek Zakrzewski

Między słowami… Pamiętacie ten polski tytuł filmu „Lost in translation”? Genialny Bill Murray i młodziutka Scarlett Johansson znajdują nić porozumienia, słowa, które ich zbliżają, w zgiełku wielkiego Tokio, w metropolii pełnej obojętnych ludzi. A wiecie, że w Grecji czasów Sokratesa i Platona (V- IV w p.n.e.) ten polski tytuł przełożono by na dia-logos 1?  Bo dialog to coś zawieszone właśnie w tej niematerialnej przestrzeni, między słowami, gdzie łatwiej się spotkać ludzkim emocjom, lękom i nadziejom. I to właśnie dialog zbliżył dwójkę samotnych bohaterów dyskretnego melodramatu Sofii Coppoli, tak jak zbliża od wieków tych, którzy wcześniej się poróżnili.

Na dialogu swoją wizję współczesnego społeczeństwa i poniekąd samego Kościoła budował też św. Jan Paweł II. Nawet najwięksi krytycy polskiego papieża z szacunkiem odnosili się do jego podejścia do tego „innego”, „obcego” w każdym wymiarze tego słowa. (…) Był mistrzem dialogu – pisze o Nim ks. Dariusz Kowalczyk - Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. Nieprzypadkowo Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała, że ubiegłoroczny, XIII Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”2.

Czytaj więcej: Między słowami - Jacek Zakrzewski

Zapraszamy do lektury artykułu ks. prof. dr hab. Jana Wala pt. "Dialogiczny stosunek  Jana Pawła II do innych wyznań i religii (dialogi ad extra)" 1

Kościół na Soborze Watykańskim II podniósł problem dialogu ekumenicznego, dialogu z judaizmem i dialogu z religiami  niechrześcijańskimi, sformułował w tym względzie także pewne dezyderaty. Także Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam mówi o różnych kręgach dialogicznych. Kręgi te do dziś są aktualne, poza sprawami dialogu z niewierzącymi, które jak wspomnimy w artykule o dialogu kulturowym Jana Pawła II, zostały przez tegoż papieża w 1993 roku włączone w  kompetencje Papieskiej Rady do spraw Kultury.

Czytaj więcej: Dialogiczny stosunek Jana Pawła II do innych wyznań i religii (dialogi ad extra) - ks. prof. dr...

Strona 2 z 6

Newsletter

Zapisz się
do góry