Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Jak okres Wielkiego Postu i Wielkanoc obchodzą trzy największe kościoły chrześcijańskie? Przypomnijmy trzy wywiady, w których odpowiedzi udzielili ks. Andrzej Baczyński, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,  ks. pastor Józef Bartos, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, duszpasterz Parafii w Krakowie i Tarnowie oraz filiału w Chrzanowie oraz ks. Michał Leśniak, duszpasterz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.  

Czytaj więcej: Wielki Post w kościołach chrześcijańskich - Magdalena Siemion

W dniu 21 października 2016 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zorganizował sympozjum o kobietach i dla kobiet.

Czytaj więcej: Konferencja „Z ducha, z ciała, z piękna” - opracowanie

Wydaje się, iż oczywistym faktem jest, że człowiek istnieje w świecie na dwa różne sposoby: jako kobieta i jako mężczyzna. W dzisiejszej kulturze podział ten wcale nie jest jednak tak oczywisty.

Czytaj więcej: Rewolucja genderowa. Czyli jak świętość zamienić w śmietnik? - Magdalena Siemion

Ciało ludzkie jest szczytem Bożego stworzenia -  z tego wypływa jego godność i powołanie [...] Teologia ciała rzuca zupełnie nowe światło na osobę ludzką i jej ciało, na małżeństwo i seksualność. Choć spojrzenie to stanowi radykalny przełom w nauczaniu kościoła, niestety pozostaje ono do dziś prawie wcale nieznane. 1

Czytaj więcej: Teologia ciała Jana Pawła II, czyli afirmacja człowieka poprzez ciało - Magdalena Siemion

Strona 1 z 6

Newsletter

Zapisz się
do góry