Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

Jak okres Wielkiego Postu i Wielkanoc obchodzą trzy największe kościoły chrześcijańskie? Przypomnijmy trzy wywiady, w których odpowiedzi udzielili ks. Andrzej Baczyński, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,  ks. pastor Józef Bartos, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, duszpasterz Parafii w Krakowie i Tarnowie oraz filiału w Chrzanowie oraz ks. Michał Leśniak, duszpasterz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.  

Czytaj więcej: Wielki Post w kościołach chrześcijańskich - Magdalena Siemion

W dniu 21 października 2016 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zorganizował sympozjum o kobietach i dla kobiet.

Czytaj więcej: Konferencja „Z ducha, z ciała, z piękna” - opracowanie

Wydaje się, iż oczywistym faktem jest, że człowiek istnieje w świecie na dwa różne sposoby: jako kobieta i jako mężczyzna. W dzisiejszej kulturze podział ten wcale nie jest jednak tak oczywisty.

Czytaj więcej: Rewolucja genderowa. Czyli jak świętość zamienić w śmietnik? - Magdalena Siemion

Ciało ludzkie jest szczytem Bożego stworzenia -  z tego wypływa jego godność i powołanie [...] Teologia ciała rzuca zupełnie nowe światło na osobę ludzką i jej ciało, na małżeństwo i seksualność. Choć spojrzenie to stanowi radykalny przełom w nauczaniu kościoła, niestety pozostaje ono do dziś prawie wcale nieznane. 1

Czytaj więcej: Teologia ciała Jana Pawła II, czyli afirmacja człowieka poprzez ciało - Magdalena Siemion

Strona 1 z 6

Newsletter

Zapisz się
do góry