Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie odpowiedzialny za rozpowszechnianie i propagowanie myśli św. Jana Pawła II rozpoczyna projekt edukacyjny na temat "Teologii ciała". "Teologia ciała - czego?" to cykl, w którym w krótkich fragmentach tekstów będziemy przedstawiać wizję ludzkiej seksualności wg. św. Jana Pawła II.

Ciało ludzkie jest szczytem Bożego stworzenia -  z tego wypływa jego godność i powołanie [...] Teologia ciała rzuca zupełnie nowe światło na osobę ludzką i jej ciało, na małżeństwo i seksualność. Choć spojrzenie to stanowi radykalny przełom w nauczaniu kościoła, niestety pozostaje ono do dziś prawie wcale nieznane. 1

Być może teologią ciała Jana Pawła II będzie się można poważnie zająć dopiero wówczas, gdy on sam – służący za piorunochron kontrowersji – zejdzie ze sceny historii. Tych sto trzydzieści katechez jako całość stanowi coś w rodzaju teologicznej bomby zegarowej, która wybuchnie z dramatycznymi konsekwencjami kiedyś, w trzecim tysiącleciu Kościoła. Gdy się to stanie, być może w XXI wieku,teologię ciała uzna się zapewne za moment przełomowy nie tylko w teologii katolickiej, lecz również w historii myśli nowożytnej. 2

Niewielu współczesnych teologów podjęło wyzwanie, jakie implikuje ta radykalna propozycja. Jeszcze mniej księży porusza te tematy w kazaniach. Niewielki, wręcz mikroskopijny procent katolików na świecie wie, że istnieje <<teologia ciała>>. Dlaczego? Jednym z powodów jest kondensacja materiału przedstawionego przez JanaPawła – koniecznie potrzebne są komentarze, które potrafiłyby <<przełożyć>> jego myśli za pomocą łatwiejszych kategorii i łatwiejszego języka. 3

1 Y. Semen, Seksualność według Jana Pawła II, Poznań 2008, s. 15
2 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia Papieża Pana Pawła II, Kraków 2000, s. 434
3 j.w.

To właśnie jest celem, jaki postawił sobie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pragniemy przybliżyć tą myśl papieską w sposób prosty, ale niepozbawiony jej zasadniczej głębi i fundamentalnego przesłania. Cel bardzo trudny, ale ufając w wstawiennictwo i pomoc Świętego Jana Pawła II wierzymy, że się uda. Cykl rozpoczynamy ogólnym tekstem na temat teologii ciała.


 Fragmenty pochodzą z książki Ch. West "Teologia ciała dla początkujących".

 
Newsletter

Zapisz się
do góry