Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął właśnie cykl warsztatów tematycznych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych i doktorantów Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego a także członków Fundacji Punkt Kultury.

Podczas proponowanych zajęć młodzież ma okazję dowiedzieć się, jak wyglądał obraz krainy idealnej/zaświatów w tradycji chińskiej, japońskiej, buddyjskiej, majańskiej oraz w judaizmie i w islamie.
Proponowane warsztaty tematyczne są spójne z IV edycją projektu cyklicznego „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Na program edukacyjny dla młodzieży szkolnej składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Hasło tegorocznej edycji: "W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata".

Więcej informacji na stronie projektu: klik

 

Fot. Barbara Munk

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry