Miłość mi wszystko wyjaśnia, Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tą Miłość, gdziekolwiek by przebywała...

Karol Wojtyła

„…dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów”
Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint

Konferencja "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" jest podsumowaniem pontyfikatu Jana Pawła II z perspektywy działań na  rzecz  dialogu  międzyreligijnego:  czym  był  dialog  międzywyznaniowy  w  ujęciu  Ojca Świętego,  przełomowe  inicjatywy,  perspektywy  i  problemy,   tło  historyczne.   Poruszona zostanie także kwestia kontynuacji idei dialogu: oblicze dialogu obecnie - podążanie drogą wytyczoną przez Jana Pawła II czy nowe podejście? Najważniejsze inicjatywy ostatnich lat, nowe wyzwania, próba oceny sytuacji we współczesnymświecie: realne zagrożenia, a także obszary,  w  których  dialog  rozwija  się  bez  przeszkód.  Podjęty  zostanie   również  temat znaczenia  inicjatyw  lokalnych  i  działań  oddolnych  na  rzecz  poprawy  relacji  z  drugim człowiekiem.

Czytaj więcej: Oblicza Dialogu: "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" -...

16 czerwca 2014 roku, w godz. 16.00-18.00 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zaprasza na dyskusję „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli”, zogniskowaną wokół tematu sacrum w architekturze różnych kultur i religii.

Czytaj więcej: Oblicza Dialogu: „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli” - zaproszenie do dyskusji

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach I edycji projektu Oblicza Dialogu. Tematyka tegorocznej edycji zogniskowana jest wokół tematu architektury sakralnej w różnych religiach i kulturach.

Czytaj więcej: Oblicza Dialogu: warsztaty edukacyjne i wystawy

Pierwsza edycja projektu Oblicza Dialogu organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się w dniach 9-18 czerwca 2014. W tych dniach odbędą się dyskusje, konferencje, warsztaty oraz wystawy tematyczne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem. Wydarzenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, zwłaszcza do pracowników naukowych oraz studentów religioznawstwa, kulturoznawstwa, religii wschodu, judaistyki, architektury oraz do dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Oblicza Dialogu 2014

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. „Oblicza Dialogu” to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.

Czytaj więcej: Czym jest projekt Oblicza Dialogu?

Strona 8 z 8

Newsletter

Zapisz się
do góry