Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

Tegorocznej I edycji projektu Oblicza dialogu towarzyszyły wystawy fotograficzne związane z tematyką architektury sakralnej różnych religii. Założeniem tegorocznej edycji projektu było między innymi zwrócenie uwagi na tematykę sakralną w budownictwie różnych kultur i religii na przestrzeni wieków oraz koncepcje dialogu międzyreligijnego w kontekście działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wydarzenia skierowane były  do wszystkich osób zainteresowanych tematyką dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, zwłaszcza do pracowników naukowych oraz studentów religioznawstwa, kulturoznawstwa, religii wschodu, judaistyki, architektury oraz do dzieci i młodzieży.

Wykorzystano zdjęcia Anny Munk, Zygmunta Novaka oraz projekt fotograficzny pt. Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie udostępniony przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

fot. A. Munk

Tematyka wystaw:

Architektura sakralna - wystawa fotograficzna obrazująca architekturę różnych kultur i religii na przestrzeni wieków - świątynie różnych wyznań z terenów Europy, obu Ameryk oraz Australii; detale architektoniczne oraz całe obiekty.

Asyż. Nadzieja świata – wystawa przedstawiająca  międzyreligijne spotkania modlitewne w intencji pokoju na świecie organizowane z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II.

Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie - fotografie i plany architektoniczne dokumentujące powstawanie świątyń na tym terenie oraz podkreślenie roli biskupa Karola Wojtyły, któremu udało się doprowadzić do rozpoczęcia budowy.

Termin: 16 czerwca – 15 lipca 2014 roku
Miejsce: wystawy prezentowane są w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Totus Tuus 30.


Newsletter

Zapisz się
do góry