Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,  czy nasze stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

Jan Paweł II

Od 9 do 12 czerwca podczas warsztatów tematycznych w ramach projektu "Oblicza Dialogu" uczniowie szkół  poznawać będą tajniki budownictwa sakralnego oraz sztuki zdobniczej. Poniedziałek to dzień kaligrafii. Zajęcia prowadzone przez Fundację Sztuka Kaligrafii oraz Galerię 2 Światy przybliżyły uczestnikom liternictwo łacińskie oraz perskie. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, skąd wziął się dzisiejszy kształt cyfr arabskich, nauczyli się prostych zapisów w języku perskim  oraz poznali, jak trudnym zajęciem było ręczne przepisywanie ksiąg. Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Organizatorem projektu "Oblicza Dialogu"  jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Celem projektu jest poszukiwanie wspólnych płaszczyzn pomiędzy różnymi religiami i kulturami. Temat tegorocznej edycji zogniskowany został wokół architektury sakralnej oraz sztuki czytania symboli. Wydarzenia pierwszego tygodnia skierowane są do młodszych odbiorców.

Newsletter

Zapisz się
do góry