Bóg nie wątpi o człowieku. A więc i my, chrześcijanie, nie możemy zwątpić o człowieku, wiemy bowiem, że człowiek jest zawsze większy niż jego błędy i występki.

Jan Paweł II

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. „Oblicza Dialogu” to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.

- Budowanie cywilizacji dialogu zdaje się być jedną z najbardziej palących potrzeb naszych czasów – mówi Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. – Projekt „Oblicza dialogu” wpisuje się w hasło tegorocznej majowej pielgrzymki papieża Franciszka do Ziemi Świętej: „ekumenizm, pokój w Ziemi Świętej i dialog między religiami” i słów Chrystusa wypowiedzianych w Wieczerniku: „Aby byli jedno” (J 17, 11.22).
Ideą wydarzeń projektu „Oblicza dialogu” jest ukazanie podobieństw pomiędzy różnymi religiami i kulturami na tych samych płaszczyznach. Rok 2014 to symbolika sakralna w architekturze różnych wyznań. Autorzy projektu położyli nacisk na wielopłaszczyznowość i różnorodność inicjatyw: od konferencji, dyskusji poprzez wystawy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
- Założeniem tegorocznej edycji projektu jest zwrócenie uwagi na tematykę sakralną w budownictwie różnych kultur i religii na przestrzeni wieków - mówi Barbara Munk z Instytutu Dialogu Międzykulturowego, współautorka projektu. - Architektura to trwałe świadectwo wielokulturowości, wzajemnego przenikania się stylów architektonicznych i detali. Inspiracje miały zarówno charakter przestrzenny (czyli rozchodzenie się wpływów na różne kraje i kontynenty), jak i czasowy (świadome nawiązywanie do rozwiązań wieków wcześniejszych, np. architektury antycznej, średniowiecznej itp.)
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wskazywanie podobieństw i płaszczyzn wspólnotowych pomiędzy przedstawicielami różnych kultur i religii. Nie jesteśmy inni – pomimo powierzchownych różnic jesteśmy tacy sami.

Wydarzenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, zwłaszcza do pracowników naukowych oraz studentów religioznawstwa, kulturoznawstwa, religii wschodu, judaistyki, architektury oraz do dzieci i młodzieży.

Newsletter

Zapisz się
do góry