Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”, dotyczącego tematyki dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych.

Poszanowanie i otwartość na każdego człowieka są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie różnorodności kultur, ciekawość i nieodrzucanie nieznanego pozwalają nam w pełni się rozwijać. Cały pontyfikat Jana Pawła II związany był ze światowymi inicjatywami na rzecz wzajemnego zrozumienia i pojednania.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. W tym roku szkolnym analizować będziemy zagadnienia odnoszące się do sposobów celebrowania radosnych i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, idylliczne , a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy zwątpieniem. Czas pandemii skłania do szczególnej refleksji na ten temat.

Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online. Dotyczy to zarówno obiegu dokumentów (karty zgłoszeń, planów, sprawozdań itp. ) jak i realizacji wszelkich zadań, zwłaszcza w kategorii „korzystamy”.

 

Regulamin (.pdf)

Karta zgłoszenia (.pdf)

 

Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2020 roku - Przedłużony termin zgłoszeń!

 

Wszelkie informacje na temat projektu oraz poprzednich siedmiu edycji znajdują się na stronie: www.obliczadialogu.pl

Newsletter

Zapisz się
do góry