Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Jan Paweł II

26 czerwca 2020 roku podsumowaliśmy VII edycję projektu edukacyjno - wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Hasło tegorocznych spotkań: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach".

W tegorocznej edycji wzięło udział 529 uczniów z różnych regionów Polski. Laureatami zostały 23 grupy projektowe. Wyróżnionym placówkom oświatowym przyznano certyfikaty i nagrody rzeczowe.

O Drodze Świętego Jakuba opowiedział gość specjalny tegorocznej edycji Pan dr. Franciszek Mróz, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i znakomity znawca tematyki pielgrzymkowej.

Serdecznie dziękujemy za współpracę w tegorocznej edycji projektu „Oblicza Dialogu”. Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za chęć udziału, dziękujemy koordynatorom oraz uczniom za pracę i zapał, dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

W związku z nietypową sytuacją, tegoroczne podsumowanie edycji projektu przygotowaliśmy w wersji online w formie dwóch filmików.

Pierwszy film jest krótkim omówieniem projektu oraz zawiera wykład na temat Drogi Świętego Jakuba.

 

 

W drugim z filmów znaleźć można informacje na temat wyników tegorocznej edycji oraz prezentację stworzoną z materiałów stron internetowych VII edycji projektu.

 

 


Buen Camino! Dobrej Drogi!

 


Laureaci VII edycji projektu

 

I miejsce z wyróżnieniem

 

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej

XLII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Radłowskiej

 

I miejsce


Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mikorzynie

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie

 

II miejsce


Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jacka w Katowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce

III miejsce

Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Tarnowie

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tarnowie

Zespół Szkół w Rzepinie

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

Szkoła Podstawowa nr 312 im. E. Szelburg – Zarębiny w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1w Krakowie

Zespół Szkół w Pietrowicach

 Instytut jest od siedmiu lat jest organizatorem cyklicznego projektu "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" skierowanego do ludzi młodych.
Nadrzędną ideą projektu jest pokazanie młodym osobom spójności naszego świata na przestrzeni dziejów - świata kultury i religii. Na proponowany program co roku składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. W ramach programu uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne strony internetowe (na których prezentują materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne zgromadzone w związku z główną tematyką. Organizują w swoich placówkach oświatowych wystawy, spotkania, prezentacje, wycieczki, prelekcje, konkursy i przedstawienia oraz uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przed podmioty zewnętrzne. Podczas podejmowanych działań uczniowie mają okazję równocześnie poznawać odmienność kultur i religii, doświadczać ich piękna i różnorodności, a jednocześnie obserwować, że pomimo pozornych czy zewnętrznych różnic ludzkie potrzeby są takie same.

W tej potrzebie dialogu kultur i religii podczas działań projektowych podkreślamy przede wszystkim rolę Jana Pawła II. Ojciec Święty wielokrotnie wypowiadał się na ten temat:
Wiara jest jedna, ale różne mogą być sposoby jej przeżywania, ukształtowane przez odmienne tradycje kulturowe. Można ją przekazywać i rozwijać jedynie poprzez wielorakie kanały ludzkiej kultury.

Jan Paweł II, 1991

Przedstawiając bogactwa naszych religijnych tradycji, winniśmy szerzyć świadomość, że współczesnych problemów nie rozwiąże się, jeżeli nie będziemy znać się wzajemnie i będziemy pozostawać w izolacji między sobą.

Jan Paweł II, 2000

Dialog z przedstawicielami innych religii obejmuje wiele różnych przejawów ludzkiej aktywności, w każdym wypadku opartej na szacunku wobec ludzi innej wiary. Trzeba tu podkreślić, że ten dialog zakłada codzienne współżycie w duchu pokoju i wzajemnej pomocy. W ten sposób każdy może dawać świadectwo własnego sposobu przeżywania wiary.

Jan Paweł II, 1987

 

Newsletter

Zapisz się
do góry