Tam za Alpami słuchał będę w duchu bicia dzwonów wzywających do modlitwy, zwłaszcza na "Anioł Pański", i równocześnie słuchał będę bicia serc moich rodaków.

Jan Paweł II

Zapraszamy do udziału w kolejnej, siódmej już edycji programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Program jest integralną częścią wieloletniego projektu „Oblicza Dialogu”, którego głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Proponowany program edukacyjny „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju", adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Jego celem jest pobudzenie inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także upowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

 

Regulamin (.pdf)

Karta zgłoszenia (.pdf)

 

Uprzejmie informujemy, że nabór do VII edycji projektu „Oblicza Dialogu”,
pod hasłem: "Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach"
przedłużony został do 30 listopada 2019 roku.
Automatycznie termin pierwszej zagadki przesunięty został do 4 grudnia 2019 roku.

 

 

Poprzednie edycje:

Edycja 2014: „Architektura sakralna: Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli”

Edycja 2015: „Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach”

Edycja 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”

Edycja 2016/17: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”

Edycja 2017/18: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”

Edycja 2018/19: „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach."

 

www.obliczadialogu.pl

Newsletter

Zapisz się
do góry