Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

7 czerwca 2019 roku w Sali Konferencyjnej przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła sie gala podsumowująca VI edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Hasłem tegorocznych spotkań było „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach”.

W tegorocznej edycji wzieło udział 772 uczniów z różnych regionów Polski. Merytoryczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku laureatami zostało 27 grup projektowych. Podczas uroczystej gali przedstawiciele wyróżnionych szkół odebrali certyfikaty oraz nagrody.

Uroczystość uświetnił swym wystąpieniem Dariusz Popiela - kajakarz górski, wielokrotny Mistrz Polski, wicemistrz Europy i olimpijczyk, który opowiedział o swoim projekcie "Ludzie Nie Liczby".

 

Fot. K. Twardosz

 

Laureaci VI edycji projektu

I miejsce z wyróżnieniem

Instal-lesna.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych w Mszanie Dolnej

libusza.obliczadialogu.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

sprajbrot.obliczadialogu.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie

wielokulturowe42lo.obliczadialogu.pl
XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

zspwr.obliczadialogu.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej

I miejsce

8dlapokoju.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

jedenstol.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

rabanizna.obliczadialogu.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej - Szkoła Podstawowa

swietyjacek.obliczadialogu.pl
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka w Katowicach

zspskielce.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach - Technikum nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki”

zstztarnow.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie - Szkoła Ponadgimnazjalna

II miejsce

agapanieba-nalna.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach

budowaniemostow.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

elektryk.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

lelewel.obliczadialogu.pl
XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie

niecala.obliczadialogu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie

piatkagorlice.obliczadialogu.pl
Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach

religijnagastronomia.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa nr 39 im.Bartosza Głowackiego w Krakowie

sp3spytkowice.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

swiatwgarnku.obliczadialogu.pl
Logos - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krakowie

wspolnyswiat.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

III miejsce

bartlomiejowka.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy.

gimkamien.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

ilkowice.obliczadialogu.pl
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

orleta.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi

sp33.obliczadialogu.pl
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

zsech.obliczadialogu.pl
Zespół Szkół Ekonomiczno–Chemicznych w Trzebini

 

 

 

 

 


Instytut jest od sześciu lat jest organizatorem cyklicznego projektu "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" skierowanego do ludzi młodych. 
Nadrzędną ideą projektu jest pokazanie młodym osobom spójności naszego świata na przestrzeni dziejów - świata kultury i religii. Na proponowany program co roku składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. W ramach programu uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne strony internetowe (na których prezentują materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne zgromadzone w związku z główną tematyką. Organizują w swoich placówkach oświatowych wystawy, spotkania, prezentacje, wycieczki, prelekcje, konkursy i przedstawienia oraz uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przed podmioty zewnętrzne. Podczas podejmowanych działań uczniowie mają okazję równocześnie poznawać odmienność kultur i religii, doświadczać ich piękna i różnorodności, a jednocześnie obserwować, że pomimo pozornych czy zewnętrznych różnic ludzkie potrzeby są takie same.

W tej potrzebie dialogu kultur i religii podczas działań projektowych podkreślamy przede wszystkim rolę Jana Pawła II. Ojciec Święty wielokrotnie wypowiadał się na ten temat:
Wiara jest jedna, ale różne mogą być sposoby jej przeżywania, ukształtowane przez odmienne tradycje kulturowe. Można ją przekazywać i rozwijać jedynie poprzez wielorakie kanały ludzkiej kultury.
Jan Paweł II, 1991

Przedstawiając bogactwa naszych religijnych tradycji, winniśmy szerzyć świadomość, że współczesnych problemów nie rozwiąże się, jeżeli nie będziemy znać się wzajemnie i będziemy pozostawać w izolacji między sobą.
Jan Paweł II, 2000

Dialog z przedstawicielami innych religii obejmuje wiele różnych przejawów ludzkiej aktywności, w każdym wypadku opartej na szacunku wobec ludzi innej wiary. Trzeba tu podkreślić, że ten dialog zakłada codzienne współżycie w duchu pokoju i wzajemnej pomocy. W ten sposób każdy może dawać świadectwo własnego sposobu przeżywania wiary.
Jan Paweł II, 1987

Newsletter

Zapisz się
do góry