Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

Jan Paweł II

31 maja 2017 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył IV edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w ramach projektu “Oblicza Dialogu”. Hasłem tegorocznych spotkań było: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”. Projekt adresowany jest do uczniów zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze, mające na celu promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.

Dialog to wyzwanie polegające w istocie na przekształcaniu relacji między ludźmi, między narodami i ludami w życiu religijnym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Jan Paweł II, Kamerun 1985

W ramach tegorocznej edycji zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia związane z główną tematyką projektu, w tym: wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp. Zrealizowane przedsięwzięcia opisane zostały na prowadzonej przez szkoły specjalnej stronie internetowej www.obliczadialogu.pl. Naszą stronę odwiedziło już ponad 600 000 odbiorców. Uczestnikom programu, podobnie jak w latach wcześniejszych, towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej – Oddział Kraków.

W tegorocznej edycji wzięło udział 851 uczniów z różnych regionów Polski a także z Wilna na Litwie. Merytoryczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tegorocznymi laureatami są 34 grupy projektowe
http://obliczadialogu.pl/2016na17/index.php
Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się 6 czerwca 2017 roku
o godzinie 12.00 w Auli św. Jana Pawła II, przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

Newsletter

Zapisz się
do góry