Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Rusza IV edycja projektu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Tegoroczne hasło: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”.

Informacje szczegółowe, w tym regulamin oraz karta zgłoszenia, umieszczone zostaną od dnia 6 września 2016 roku na stronach www.idmjp2.pl oraz www.obliczadialogu.pl, a także na facebookowej stronie projektu.

Newsletter

Zapisz się
do góry