Miłość mi wszystko wyjaśnia, Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tą Miłość, gdziekolwiek by przebywała...

Karol Wojtyła

31 maja 2016 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył III edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w ramach projektu “Oblicza Dialogu”. Hasłem tegorocznych spotkań było: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”. Projekt adresowany jest do uczniów zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze, mające na celu promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie. 

 

Różnice są elementem mniej istotnym niż jedność, która jest radykalna, podstawowa i decydująca.
Jan Paweł II, Rzym 1986.

 

W ramach tegorocznej edycji zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia związane z główną tematyką projektu, w tym: wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp. Zrealizowane przedsięwzięcia opisane zostały na prowadzonej przez szkoły specjalnej stronie internetowej www.obliczadialogu.pl. Naszą stronę odwiedziło w tym roku 278 tysięcy odbiorców, a zasięg poszczególnych informacji umieszczanych na stronie facebook to sumarycznie ponad 980 tysięcy odbiorców. Uczestnikom programu, podobnie jak w roku poprzednim, towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej –Oddział Kraków.

W tegorocznej edycji wzieło udział 574 uczniów z Małopolski, a także z Katowic, Bielska -Białej, Bydgoszczy i Torunia. Projekt dotarł do 8 tysięcy bezpośrednich odbiorców. Merytoryczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Tegorocznymi laureatami jest aż 21 grup projektowych.
Wyniki: klik

 

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się 10 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w Auli św. Jana Pawła II, przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

 

 

 

partnerzyoblicza

Newsletter

Zapisz się
do góry