Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował wystawę związaną z działalnością św. Jana Pawła II. Ojciec Święty noszący tytuł Pontifex Maximus czyli Wielki Budowniczy Mostów stał się inicjatorem szeroko pojętego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

W przemówieniu wygłoszonym w roku 2000 podczas spotkania w Ziemi Świętej z przywódcami religijnymi chrześcijan, żydów i muzułmanów papież podkreślał:

Kult Boga, jeśli jest autentyczny, wiąże się nieodłącznie z troską o los innych ludzi. Jako członkowie jednej ludzkiej rodziny i umiłowane dzieci Boże mamy pewne obowiązki wobec siebie nawzajem, od których jako ludzie wierzący nie możemy się uchylać (…) Czerpiąc z bogatego dziedzictwa swojej tradycji religijnej, każdy z nas musi szerzyć świadomość, że nie da się rozwiązać dzisiejszych problemów, jeśli będziemy trwali we wzajemnej ignorancji i izolacji. Wszyscy jesteśmy świadomi przeszłych nieporozumień i konfliktów, które do dziś ciążą poważnie na stosunkach między żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby przekształcić pamięć o krzywdach i grzechach przeszłości w zdecydowaną wolę budowania nowej przyszłości, w której będzie miejsce jedynie na lojalną i owocną współpracę między nami.

W roku 1991 podczas pielgrzymki do Polski, podkreślał, że jednym z ważniejszych zadań Kościoła jest wychowanie młodego pokolenia w duchu wzajemnego szacunku, w świadomości naszych wspólnych korzeni i naszych zadań we współczesnym świecie, ale i poznawania własnej odrębności i tożsamości.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Śladami Świętego. Jan Paweł II – dialog między kulturami i religiami”: www.obliczadialogu.pl/kulturyireligie.

Na ekspozycję składają się materiały pozyskane m. in. z zasobów Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz zasobów IDMJP2.

Newsletter

Zapisz się
do góry