Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył II edycję projektu „Oblicza Dialogu” oraz związanego z nim programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Uroczyste podsumowanie odbędzie się 16 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00 w Auli św. Jana Pawła II przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

Różnice są elementem mniej istotnym niż jedność,
która jest radykalna, podstawowa i decydująca.
Jan Paweł II, Rzym 1986

Hasłem tegorocznych spotkań była: „Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach”. W programie wzięło udział blisko tysiąc młodych ludzi. Projekt cykliczny adresowany jest do uczniów, zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Wszelkie materiały, które powstały na  potrzeby tegorocznej edycji programu, zogniskowane były w szczególności wokół tematu głównego czyli celebracji świąt w różnych kulturach i religiach.

W programie wtorkowej uroczystości przewidziano koncert zespołu Beltaine - jednego z bardziej oryginalnych grup polskiej sceny folkowej. Główną inspiracją dla muzyków jest szeroko pojęta tradycja irlandzka i bretońska. Grupa koncertowała m.in. w Malezji, Meksyku, USA i Kanadzie; jest regularnie zapraszana na prestiżowe festiwale w całej Europie (m. in. do Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Francji).

Uczestnikom warsztatów tematycznych II edycji projektu towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej - Oddział Kraków. Program poświęcony jego realizacji wyemitowany został 29 maja 2015 roku, w ramach cyklu: „Wiara i życie”.

Zrealizowane w ramach programu przedsięwzięcia opisane zostały na stronie internetowej www.obliczadialogu.pl.

Lista laureatów drugiej edycji

Patronat honorowy:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Patronat medialny:
Portal franciszkanska3
Portal Tezeusz
Radio Plus


Zdjęcia udostępnili:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Archiwum Kurii Metropolitalnej

Pracownicy i współpracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Członkowie Stowarzyszenia „Dni Izraela”

Placówki oświatowe biorące udział w programie „Młody Asyż…2015”

 Newsletter

Zapisz się
do góry