Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

„Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach” – pod takim hasłem w ramach II edycji projektu „Oblicza Dialogu” odbył się cykl warsztatów organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. W dniach 18 -29 maja 2015 roku gościliśmy na zajęciach 433 uczniów z małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odwiedziły nas placówki oświatowe z Dąbrowy Tarnowskiej, Lubnia, Łapanowa, Kamienia, Krakowa, Koszyc Wielkich, Poskwitowa, Sierczy, Stróży, Tarnowa, Waganowic, Wieliczki i Woli Radłowskiej. Warsztaty łączące część teoretyczną z praktyczną prowadzone były w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie oraz w siedzibie Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

 

…odmienność, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać – dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku – źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia.
Jan Paweł II,  Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork 1995

 

Młodzież z Wieliczki poznawała dawną skandynawską kulturę, pismo (runy) i obrzędowość. Uczniowie z Poskwitowa odkrywali historię i tradycje Izraela oraz tajniki alfabetu hebrajskiego i arabskiego. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Tarnowskiej zgłębiała natomiast tajniki obrzędowości meksykańskiej. Wspólnie przygotowali także posiłki charakterystyczne dla tamtejszej kuchni.


 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zobaczyli jak wyglądają kolejne etapy pisania ikon – sakralnych obrazów  powstałych w kręgu kultury bizantyjskiej. Mieli także okazję obserwować, jak wytwarzano w dawnych wiekach świece z wosku pszczelego.


 

Młodzież poznawała celebrację świąt w różnych kulturach, w tym obrzędowość święta Chanuka, chińskie Święto Środka Jesieni oraz obchody japońskiego Nowego Roku. Uczniowie dowiedzieli się również, jak wyglądały dawne słowiańskie obrzędy, takie jak: Noc Kupały, Zielone Świątki i Stado. Tworzyli specjalne lampiony oraz uczyli się techniki składania papieru - orgiami.


 

Uczniowie gimnazjum w Kamieniu i szkoły przy ul. Niecałej 8 w Krakowie poznawali tradycje Iranu i Meksyku - Noc Jalda i święto Dia de los Muertos. Mieli okazję spróbować tradycyjnych dań, a niektóre nawet samodzielnie  przygotować.


 

Podczas kolejnego dnia warsztatów uczniowie szkół mieli okazje poznać tradycyjne gry z różnych regionów świata oraz zwyczajowe piosenki. Uczestnicy spotkań  rozegrali chanukowe gry związane ze świętami żydowskimi, poznali perski alfabet oraz uczyli się pisać po japońsku.


 

Młodzież z gimnazjum w Lubniu poznawała chińską kulturę i zwyczaje. Zagrali w chińskie gry (moro, lotki) i wysłuchali opowieści o chińskich legendach związanych z rocznym kalendarzem. Poznali także trudną sztukę jedzenia pałeczkami, technikę origami oraz tworzyli ozdobne lampiony.


 

W ramach II edycji projektu „Oblicza Dialogu” zorganizowana została wystawa „Asyż. Nadzieja świata”. Ekspozycja dotyczyła spotkań modlitewnych o pokój, które zorganizowane zostały przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Asyżu w latach 1986 oraz 2002. Wystawa dostępna była w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w Krakowie.


 

Tegoroczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy naukowi i studenci Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, członkowie Stowarzyszenia „Dni Izraela” oraz krakowscy artyści plastycy. Ekipa Telewizji Polskiej - Oddział Kraków towarzyszyła uczestnikom warsztatów  II edycji projektu. Program poświęcony realizacji projektu wyemitowany został 29 maja 2015 roku, w ramach cyklu: „Wiara i życie”.
Relacja z warsztatów w TVP

Więcej informacji na stronie: www.obliczadialogu.pl

Patronaty honorowe:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


Patronaty medialne:
Portal Franciszkanska3
Portal Tezeusz
Radio Plus

Newsletter

Zapisz się
do góry