Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

Jan Paweł II

Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza dialogu prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychi pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu są:
· promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności,
 · podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach,
· poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności.

Projekt Oblicza dialogu, w skład którego wchodzi program edukacyjny dla młodzieży "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" to wieloletni projekt cykliczny, którego głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przezcały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Ze względu na kontekst kulturowy projekt Oblicza dialogu wraz z programem edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" wymagają skupienia jak największej liczby instytucji oświaty, nauki i kultury wokół idei, jaką jest edukowanie społeczeństw, zwłaszcza młodego pokolenia, w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych.

UWAGA!

Ze względu na duże zainteresowanie programem edukacyjno - wychowawczym dotyczącym dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego: "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" oraz w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi w Małopolsce termin zgłoszeń zostaje przesunięty na dzień 10 marca 2015 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

REGULAMIN PROJEKTU "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju"

ZAŁĄCZNIKI 1-2 oraz Karta Zgłoszenia

 

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry