Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,  czy nasze stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

Jan Paweł II

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

 

Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...
(Jan Paweł II, XI ŚDM, Rzym 1996)

 

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
• Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
• Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
• Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
• Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w pięciu dziedzinach:
• gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
• artificem commendant opus (kultura i sztuka)
• mens sana in corpore sano (sport)
• motu proprio (wolontariat)
• littera scripta manet (literatura)

 

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom.

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia mogą dokonywać:
a) nauczyciele i wychowawcy;
b) rodzice (opiekunowie prawni);
c) organizacje i stowarzyszenia.

 

Regulamin do pobrania (.pdf)

 

Plakat promocyjny Małopolski Carolus

Newsletter

Zapisz się
do góry