Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,  czy nasze stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

Jan Paweł II

10 czerwca 2022 roku w auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w dwóch konkursach organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Małopolski Carolus 2022” i „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia 2021/22”.

Małopolski Carolus” to nagroda przyznawana uczniom z małopolskich szkół, którzy na wzór św. Jana Pawła II z wielkim zaangażowaniem i z pełnym sukcesem rozwijają swoje zainteresowania i pasje w czterech dziedzinach: gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami), artificem comendat opus (dzieło zachwala mistrza), mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch), littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje). Laureat otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł (brutto) oraz statuetkę i dyplom; Wyróżniony w projekcie otrzymuje: nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł (brutto) i dyplom. 

A oto nagrodzeni w konkursie Małopolski Carolus: 

Gemma gemmarum – szkoły podstawowe:

1. Laureat: Wojciech Klag, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, klasa VIII

2. Wyróżniona: Marta Tomaszewska, Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, klasa VII 

Gemma gemmarum – szkoły ponadpodstawowe

1. Laureat: Stanisław Mackiewicz, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, klasa I

2. Wyróżniony: Gabriel Doll, Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Jordanowie, klasa III 

Mens sana in corpore sano – szkoły podstawowe

1. Laureat: Mateusz Mitoń, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu, klasa VIII

2. Wyróżniona: Klara Alibożek, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, klasa VII  

Mens sana in corpore sano – szkoły ponadpodstawowe

Laureat: Roksana Ciastoń, Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznego im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, klasa I 

Artificem commendat opus – szkoły podstawowe

1. Laureat: Paulina Jarząbek, Szkoła Podstawowa w Szaflarach, klasa VIII

2. Wyróżniony: Dymitr Szostak, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, klasa VII 

Artificem commendat opus – szkoły ponadpodstawowe

1. Laureat: Jakub Duda, Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, klasa I

2. Wyróżniony: Paweł Włodarczyk, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fr. Chopina w Krakowie, klasa II 

Littera scripta manet – szkoły ponadpodstawowe

Laureat: Zofia Pichlak, I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu, klasa I 

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – to Małopolski Projekt skierowany do uczniów klas VI, VII,VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka.  

Zwycięzcą tegorocznej XV edycji Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” został:  Zespół Szkół nr 5 Specjalnych z Nowego Sącza,

Natomiast cztery równorzędne nagrody otrzymały szkoły: Bursa Międzyszkolna w Tarnowie (rejon tarnowski), Szkoła Podstawowa z Brzączowic (rejon krakowski), Szkoła Podstawowa z Kacwina (rejon nowotarski) Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach (rejon wadowicki).  W bieżącej edycji Projektu wzięły udział 174 szkoły z całego województwa.

To wspaniały wynik. Z roku na rok obserwujemy jak liczba szkół biorących udział w Projekcie rośnie. W ubiegłym roku, pomimo pandemii w Projekcie wzięło udział 126 szkół z województwa. 

W uroczystej Gali udział wzięli (zaproszeni Goście) :

Małopolski Wicekurator Oświaty – Pani Halina Cimer

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Pani Anna Korfel-Jasińska

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Pani Monika Gubała – odczytała list od Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego 

Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Pan Łukasz Cieślik

W zastępstwie Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Pan Dariusz Baranowski

W zastępstwie Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu – Pani Dorota Słońska - Halczak 

Ks. Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II i Prezes Zarządu Centrum Jana Pawła I ,,Nie lękajcie się’’- ks. Tomasz Szopa

Ks. Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej – ks. Robert Anusiewicz 

Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - ks. Zbigniew Bielas Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych- Hospicjum św. Łazarza – Pani Jolanta Stokłosa 

Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych- Hospicjum św. Łazarza – Pani Renata Połomska

A wydarzenie uświetnił występ sceniczny znanego polskiego artysty Mateusza Ziółko

 Laureatom towarzyszyli wzruszeni i dumni Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i Przyjaciele. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca! Dołączamy z gratulacjami i życzymy wszystkim uczniom rozwijania swoich talentów i pasji na wzór


św. Jana Pawła II – Wielkiego Przyjaciela i Wychowawcy młodzieży.

Newsletter

Zapisz się
do góry