Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II

 Kapituła Małopolskiego Carolusa na swoim posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, wyłoniła laureatów i wyróżnionych zgłoszonych do nagrody Małopolski Carolus 2022.

Oto wyniki:

 

Gemma gemmarum – szkoły podstawowe: 

1. Laureat : Wojciech Klag, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Krakowie, klasa VIII

2. Wyróżniona: Marta Tomaszewska, Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, klasa VII

 

Gemma gemmarum – szkoły ponadpodstawowe

1. Laureat: Stanisław Mackiewicz, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, klasa I

2. Wyróżniony: Gabriel Doll, Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Jordanowie, klasa III  

 

Mens sana in corpore sano – szkoły podstawowe

1. Laureat:  Mateusz Mitoń, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu, klasa VIII

2. Wyróżniona: Klara Alibożek, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, klasa VII  

 

Mens sana in corpore sano – szkoły ponadpodstawowe

1. Laureat: Roksana Ciastoń, Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznego im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, klasa I 

 

Artificem commendat opus – szkoły podstawowe

1. Laureat: Paulina Jarząbek, Szkoła Podstawowa w Szaflarach, klasa VIII

2. Wyróżniony: Dymitr Szostak, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, klasa VII  Artificem commendat opus – szkoły ponadpodstawowe

1. Laureat: Jakub Duda, Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, klasa I

2. Wyróżniony: Paweł Włodarczyk, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fr. Chopina w Krakowie, klasa II

 

Littera scripta manet – szkoły ponadpodstawowe

1. Laureat: Zofia Pichlak, I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego w Olkuszu, klasa I           

                                                                                                                                                                                        

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Wyróżnionym w projekcie „Małopolski Carolus 2022”, dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i życzymy wszystkim uczniom rozwijania swoich talentów i pasji na wzór św. Jana Pawła II – Wielkiego Przyjaciela i Wychowawcy młodzieży.

Newsletter

Zapisz się
do góry