Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej.

Jan Paweł II

„Małopolski Carolus”

to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.


To małopolskie wyróżnienie  otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Tytuł Małopolski Carolus można zdobyć w 4 dziedzinach:

- gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami): omnibus edukacyjny,
- artificem commendat opus (dzieło zachwala mistrza): kultura i sztuka,
- mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch): sport,
- littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje): literatura.

Uczeń, któremu Kapituła przyznała ten zaszczytny tytuł otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 brutto, statuetkę i dyplom.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
- Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
- Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
- Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
- Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Przyznając tytuł Małopolskiego Carolusa, składamy hołd wielkiemu nauczycielowi i przyjacielowi młodzieży.


Bieżąca edycja projektu

 

 

Wizytówka projektu Małopolski Carolus z logotypami organizatorów i patronów.

Newsletter

Zapisz się
do góry