Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pierwszych całościowych badań i krytycznej analizy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły tworzonej na przestrzeni lat 1939–2003.
Opracowanie tego unikatowego zasobu źródłowego posłuży także do dogłębnego i wszechstronnego poznania twórczych zamysłów poety, krytycznego opracowania jego warsztatu oraz prześledzenia (na podstawie wprowadzanych wariantów autorskich) ewolucji myśli.

Nad projektem od 2015 roku pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy złożony z najwyższej klasy specjalistów i znawców dorobku literackiego Karola Wojtyły: prof. Jan Machniak, prof. Jacek Popiel, prof. Renata Przybylska, prof. Jadwiga Puzynina, prof. Zofia Zarębianka, dr Anna Karoń-Ostrowska, dr Marta Burghardt, dr Stanisław Dziedzic i dr Paweł Ptasznik. Zespół badawczy pracuje nad oczyszczeniem tekstów z błędów edytorskich – umożliwi to ich nowe i poprawne odczytanie.

Końcowym efektem prac zespołu będzie pełne trzytomowe wydanie wszystkich dzieł literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W skład publikacji wejdą także skany oryginałów, komentarze, indeksy i noty biograficzne.

Seria będzie podzielona w następujący sposób
Tom 1: Juwenilia 1939–1944
Tom 2: Poezje 1944–2003
Tom 3: Dramaty 1949–1962

Kierownik naukowy prof. dr hab. Jacek Popiel

Newsletter

Zapisz się
do góry