Miłość mi wszystko wyjaśnia, Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tą Miłość, gdziekolwiek by przebywała...

Karol Wojtyła

Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II znał świetnie środowisko robotnicze. Ogromnym szacunkiem darzył ludzi pracy. Przez kilka lat sam pracował jako robotnik w szczególnie ciężkich warunkach.

Czytaj więcej: O pracy ludzkiej

W Wielkim Tygodniu codziennie o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy wszystkich na rekolekcje wielkopostne biskupa Karola Wojtyły dla artystów. Rekolekcje zostały wygłoszone przez przyszłego papieża w Wielkim Tygodniu (16-18 kwietnia) 1962 r. w kościele św. Krzyża w Krakowie.  

Czytaj więcej: Rekolekcje wielkopostne Karola Wojtyły dla artystów

Kobiety w życiu Karola Wojtyły to ważny rozdział w historii kościoła katolickiego, kultury i nauki. Odegrały ogromną rolę w życiu małego Lolka, potem młodego Karola, wreszcie studenta, biskupa, kardynała i wreszcie pasterza na tronie Piotrowym. Choć wychowywany głównie przez ojca, wyrastając i pracując w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, otaczany był zawsze troskliwą opieką kobiet.

Czytaj więcej: Kobiety o Św. Janie Pawle II

27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) – uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W dniach od 25 stycznia do 1 lutego 1979 roku Jan Paweł II odbył pierwszą podróż apostolską. Ojciec Święty odwiedził Dominikanę, Meksyk i wyspy Bahama. Celem pielgrzymki było umocnienie Kościołów lokalnych, inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II w skali międzynarodowej oraz rozpoczęcie obrad III Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej pt. Ewangelizacja Ameryki Łacińskiej dzisiaj i w przyszłości.

Czytaj więcej: Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele obchodzony jest Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest on pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów (fr. Dokumentu Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z roku 1978).

Czytaj więcej: Jan Paweł II do Polonii

W nauczaniu społecznym Ojciec Święty często powracał do problematyki światowego głodu. Wskazał, że głód i niedożywienie stanowią poważne zagrożenie dla pokojowego współistnienia narodów.

Czytaj więcej: Jan Paweł II wobec wyzwań współczesnego świata

37 lat temu świat obiegła niezwykła wiadomość. W poniedziałek 16 października 1978 roku godzinie 18:44 głową Kościoła katolickiego został Karol Wojtyła – kardynał z Polski. Po raz pierwszy od 455 lat na tron piotrowy wybrano kardynała z… dalekiego kraju.

Czytaj więcej: Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża

„…ja sam byłem przed wielu laty takim samym dzieckiem jak wy.”

Św. Jan Paweł II był papieżem, który kochał dzieci. To one stanowiły dla niego największą radość.

Czytaj więcej: Papież też był dzieckiem…

21 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

14 maja 1938 roku Karol Wojtyła otrzymał świadectwo dojrzałości. Państwowa Komisja Egzaminacyjna „uznała Karola Wojtyłę za dojrzałego do studiów wyższych” i wydała świadectwo nr 38.

Czytaj więcej: Świadectwo dojrzałości Karola Wojtyły

2 kwietnia przypada 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Papież Polak, 264. następca św. Piotra, zmarł 2 kwietnia w wieku 84 lat w Rzymie. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni i był trzecim co do długości w historii papiestwa.

Czytaj więcej: 10. rocznica śmierci Jana Pawła II

6 sierpnia 1978 roku zmarł papież Paweł VI. Jego pontyfikat trwał 15 lat. Po uroczystościach pogrzebowych 25 sierpnia 1978 roku rozpoczęło się konklawe. W czwartej turze głosowania na papieża wybrano sześćdziesięciosześcioletniego kardynała Albino Luciani, który przyjął imię Jan Paweł I. Jego pontyfikat zakończył się po trzydziestu trzech dniach. Papież zmarł w nocy z 28 na 29 września 1978 roku. Kolejne konklawe według Konstytucji Apostolskiej Romano Pontifici eligendo rozpoczęło się 14 października 1978 roku z udziałem 111 elektorów z 49 państw świata. 16 października 1978 roku około godziny  17:15 kardynał Karol Wojtyła wybrany został biskupem Rzymu i 264 następcą Świętego Piotra.

Czytaj więcej: Jan Paweł II - pontyfikat dialogu

Jako kolejny ważny krok w dialogu katolicko-żydowskim ocenił pielgrzymkę papieża Franciszka do Ziemi Świętej Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. Przyznał, że jest pod wielkim wrażeniem zarówno dzisiejszej modlitwy Franciszka pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie, jak i jego wizyty w Instytucie Jad Waszem. "Jestem głęboko wzruszony, że te symboliczne gesty, które Jan Paweł II wykonał po raz pierwszy, są teraz kontynuowane" – wyjaśnił.

Czytaj więcej: Papież w Ziemi Świętej

Strona 2 z 3

Newsletter

Zapisz się
do góry