Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

27 października 1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój przedstawicieli 60 różnych religii świata. Uczyńmy z tego dnia zapowiedź świata żyjącego w pokoju - tymi słowami papież zakończył swoje przemówienie.

 

 

Jak widzieliśmy, forma i treść naszych modlitw są bardzo różne
i nie ma mowy o tym, 
by je sprowadzać do wspólnego mianownika.
Ale w tym zróżnicowaniu może odkryliśmy na nowo,
że – jeśli chodzi o problem pokoju i jego związek z zaangażowaniem religijnym
– jest jednak coś, co nas łączy.

Jan Paweł II, 27 października 1986 r., Asyż 

 

Na miejsce wybrano włoskie miasto Asyż, ponieważ to miejsce urodzenia i działalności świętego Franciszka, autora wielkiej odnowy duchowej i moralnej w Kościele zachodnim. Franciszkanin kochał bliźnich także w ich odmienności religijnej i kulturowej, głosił pokój, był otwarty na wszelki byt, podchodził do innych bez pretensji triumfalistycznych, bez pragnienia zawładnięcia sumieniami z powodu przepowiadania prawdy.

Na spotkaniu w 1986 roku uznano, że tradycje religijne więcej ze sobą łączy niż dzieli, ich wspólnota nie ma przypadkowego charakteru, zaś wyznawcy tych tradycji religijnych, wprawdzie w różnym stopniu i zakresie, ale zawsze dotykają tej samej Prawdy i uczestniczą w tej samej tajemnicy. Jest wiele wspólnych cech w poszczególnych kulturach i religiach, które mogą stanowić punkt wyjścia do owocnego dialogu i porozumienia: m.in. wartości moralne czy etyczne.

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii świata. Zaowocowało sformułowaniem Dekalogu z Asyżu na rzecz pokoju, przesłanego do wszystkich przywódców politycznych świata i stało się drogowskazem w drodze do pojednania, wzajemnej tolerancji i pokoju.

Słowa Jana Pawła II wypowiedziane przy okazji pierwszego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu: Różnice [między religiami] są mniej istotnymi elementami, jeśli porównać je z jednością, która jest radykalna, podstawowa i decydująca. (...) Powszechna jedność (...) nie może nie pozostawiać śladu w żywej rzeczywistości ludzi, również tych, którzy należą do innych religii. (...)


 

Zapraszamy do oglądnięcia wystawy Instytutu "Asyż. Nadzieja świata." 

asyz800

Newsletter

Zapisz się
do góry