Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II znał świetnie środowisko robotnicze. Ogromnym szacunkiem darzył ludzi pracy. Przez kilka lat sam pracował jako robotnik w szczególnie ciężkich warunkach.

Do tych doświadczeń Ojciec Święty wielokrotnie powracał w tekstach naukowych, twórczości literackiej oraz pracy duszpasterskiej, m. in. w reportażu o pobycie w Belgii w środowisku robotniczym „Mission de France”, rozprawie filozoficznej „Osoba i czyn” (1952), poemacie „Kamieniołom” (1956) oraz encyklice społecznej „Laborem exercens” (1981). Podczas spotkania z przedstawicielami środowisk pracy papież podkreślał, że praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem.  (Gdańsk 1987)

Z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Święta Pracy zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego „O pracy ludzkiej”, z cyklu „Od początku do końca i początku. Projekt według życia Jana Pawła II” zrealizowanym przez Iwonę Meus z TVP Kraków. Odcinek poświęcony pracy ludzkiej jest szczególnym obrazem analizującym wnikliwie aspekt ludzkiego działania w kontekście zarówno dziejowym, jak i kulturowym i społecznym. Najważniejsze akcenty położone zostały na pracę jako doniosłą wartość człowieczej egzystencji. Człowiek jest powołany do pracy, jest jej nadzwyczajnym podmiotem. Dlatego też samego aktu pracy nie można sprowadzić do towaru, uprzedmiotowić jej, gdyż takie działanie odbiera człowiekowi szanse rozwoju. Film pokazuje człowieka pracy w różnych sytuacjach: podczas wykonywania zadań ale także podczas odpoczynku. Pokazane jest także środowisko osób, które straciły pracę lub w sposób trwały zostały skazane na bezrobocie, wykluczone z życia społecznego. Wszystkie wydarzenia poparte są wypowiedziami Ojca Świętego Jana Pawła II, co stanowi największą wartość tych obrazów. Praca nie jest celem samym w sobie. Powinna rozwijać człowieka, udoskonalać go i formować; stawać się podstawą więzi międzyludzkich; pokazywać ludzką wolność jako zobowiązanie. Przez pracę pojmowaną jako cnotę człowiek staje się lepszy, ponieważ sama praca podkreśla ludzką godność.

 

Newsletter

Zapisz się
do góry