Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

"(...) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (...)"


Przemówienie do katechetów, nauczycieli i wychowawców
Włocławek 6 czerwca 1991r.

Czytaj więcej: Jan Paweł II do nauczycieli, wychowawców, katechetów.

Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi, jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz Świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną zjednoczeni w Mieście Świętym, które oświeci chwała Boga, gdzie narody chodzić będą w Jego światłości.

Sobór Watykański II, Deklaracja Nostra aetate

Czytaj więcej: Jan Paweł II na temat religii niechrześcijańskich

16 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. 

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Tolerancji

27 października 1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój przedstawicieli 60 różnych religii świata. Uczyńmy z tego dnia zapowiedź świata żyjącego w pokoju - tymi słowami papież zakończył swoje przemówienie.

Czytaj więcej: "Uczyńmy z tego dnia zapowiedź świata żyjącego w pokoju."

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! - mówił Jan Paweł II w słynnej już homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. 22 października 1978 r. rozpoczynającej jego pontyfikat. Dzisiaj przypada 38. rocznica tego wydarzenia oraz liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Liturgiczne wspomnienie. 38. rocznica inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II

16 października 1978 roku o godzinie 18.44 w loggii Bazyliki ukazuje się kardynał Pericle Felici, który wypowiada tradycyjną formułę:

“Zwiastuję wam radość wielką - mamy papieża: Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II” .

Czytaj więcej: Rocznica wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy. Wybrane wspomnienia świadków

11 października 1962 roku, po 45 miesiącach przygotowań, nastąpiło otwarcie Soboru Watykańskiego II. Obrady biskupów całego katolickiego świata obejmowały lata 1962-1965 i przygotowywały Kościół do podjęcia wyzwań epoki oraz dialogu ze współczesnością. Sobór ten zapoczątkował wielką odnowę Kościoła katolickiego. Otworzył też wspólnotę na dialog ekumeniczny i wprowadził reformę liturgii.

Czytaj więcej: Decyzje II Soboru Watykańskiego. Dialog między kulturami, humanizm i sprawa polska

"Zawsze nazywałem z głębokim wzruszeniem Uniwersytet Jagielloński moją Alma Mater... z którą jestem tak głęboko związany, której tak wiele zawdzięczam w moim życiu, której dziedzictwo przyniosłem tutaj i noszę w sobie wszędzie, gdziekolwiek prowadzi mnie moje posługiwanie, moje obecne posłannictwo..."
/fragment wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II podczas spotkania z delegacją Uniwersytetu Jagiellońskiego w Watykanie 11 maja 1981 r./

Czytaj więcej: Nowy rok akademicki. Karol Wojtyła na Uniwersytecie Jagiellońskim

Spotkania z Janem Pawłem II pod oknem przy Franciszkańskiej 3, nazwanym później Oknem Papieskim, stały się tradycją papieskich pielgrzymek w Krakowie.

Czytaj więcej: Jakby kto pytał, Franciszkańska 3.

Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat

Talmud Babiloński

Czytaj więcej: Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Kobieta staje się matką w sposób naturalny. Nosi pod sercem swoje dziecko, rodzi je, do pewnego momentu dziecko jest jakby częścią niej samej. Ojciec musi wybrać dziecko, zaakceptować, przyjąć, niejako potwierdzić.

Czytaj więcej: Papież świętego Ojca

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, proponujemy Państwu dawkę wspomnień z poprzednich spotkań, w których uczestniczył Ojciec Święty Jan Paweł II. Z bogactwa tekstów i przemówień wybraliśmy fragmenty, które chcemy aby inspirowały, pobudzały do refleksji i wzbudzały konkretne postanowienia.

Czytaj więcej: Światowe Dni Młodzieży z udziałem Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Przyszły Papież urodził się w budynku mieszczącym się przy ul. Rynek 2/4, obecnie ul. Kościelna 7.

Czytaj więcej: Rocznica urodzin naszego Wielkiego Polaka

Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich. Zaangażowanie Ojca Świętego w sprawy przeobrażeń politycznych uznane zostało za jedną z przyczyn zamachu na Jego osobę, do którego doszło na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Czytaj więcej: Zamach na papieża Jana Pawła II, 13 maja 1981 roku

Strona 1 z 3

Newsletter

Zapisz się
do góry