Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

W dniach 25 – 27 lutego 2016 roku odbyło się IV Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II zorganizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach. Kolejny odcinek cyklu "Wiara i życie" przedstawia relację z tego wyjątkowego wydarzenia.

 

 

Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II to okazja do spotkania oraz podjęcia wspólnych działań przedstawicieli instytucji samorządowych, stowarzyszeń oraz fundacji zajmujących się upamiętnianiem dziedzictwa Jana Pawła II. 

Newsletter

Zapisz się
do góry