Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto "rozdaje", kto zdolny jest dawać.

Jan Paweł II

"Rodzina" o kolejny z odcinków cyklu: "Od początku do końca i początku. Projekt życia według Jana Pawła II".

Czytaj więcej: Rodzina

"Tolerancja" to kolejny z odcinków cyklu: "Od początku do końca i początku. Projekt życia według Jana Pawła II".

Czytaj więcej: Tolerancja

Jeden z odcinków cyklu: "Od początku do końca i początku. Projekt życia według Jana Pawła II". Narracja w całości oparta jest na nauczaniu Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Młodość

"O pracy ludzkiej" to kolejny z serii filmów pod wspólnym tytułem: "Projekt życia według Jana Pawła II". W dzisiejszych czasach praca jest niewątpliwie dobrem pożądanym, ale czy jest ona zarazem szanowana i rozumiana w swej najgłębszej istocie? Czy jesteśmy zdolni dostrzec w niej wartość, która może nas uczynić "jeszcze bardziej ludźmi"? Jak odkryć w swojej pracy piekno i powołanie?

Czytaj więcej: O pracy ludzkiej

W odcinku zatytułowanym „Modlitwa" pytamy o indywidualną drogę człowieka do Boga przez modlitwę, pytamy o współczesny świat, który modlitwie i skupieniu mało sprzyja, o tęsknotę za modlitwą. Zastanawiamy się czy modlitwy można się nauczyć i jak się jej uczyć? Czy do tego, by się modlić niezbędna jest cisza i czy rzeczywiście, jak głoszą sentencje na murach wielu klasztorów: „Tylko w ciszy można usłyszeć głos Boga"?

Czytaj więcej: Modlitwa

W filmie „Solidarni” wracamy do źródeł idei Solidarności, do Polski roku 1980. Czym była Solidarność, z czego się zrodziła, z jakiego buntu, przeciw czemu był ten bunt? Udało się czy się nie udało zrealizować przez lata marzenie o „Rzeczypospolitej Solidarnej”? Wracać stale aktualne kwestie: godności człowieka pracy, sprawiedliwości, mądrego korzystania z daru wolności, zaufania społecznego, niezbędnego by naród mógł żyć.

Czytaj więcej: Solidarni

Człowiek od zawsze pragnął wyzwolić się z cierpienia i śmierci. Dziś to pragnienie – dzięki rozwojowi nauk medycznych - staje się jeszcze mocniejsze. Ale czy ucieczka od myśli o naszej śmiertelności jest wyjściem? Może jednak powinniśmy, idąc śladem mistrzów duchowych różnych tradycji, „ćwiczyć się w umieraniu”? Inicjacja w śmierć jest bowiem tak naprawdę inicjacją w życie.

Czytaj więcej: Przystanek śmierć

Odcinek 2: „Ojczyzna, czyli IV przykazanie” to próba zastanowienia się nad sensem pojęć: naród, Ojczyzna, patriotyzm, kultura, dziedzictwo, tradycja. Czym jest wierność korzeniom i dlaczego wykorzenienie jest tak groźną chorobą? Co kryje się za słowami, że „trzeba zrobić dogłębny rachunek sumienia, zapytać dokąd idziemy?”

Czytaj więcej: Ojczyzna, czyli IV przykazanie

To próba odpowiedzi na pytania: Czy człowiek jest gotów stanąć po stronie życia, czy też wybierze cywilizację śmierci? Na czym zasadza się świętość życia? Czemu Bóg daje Kainowi znamię, by nikt go nie zabił, nawet w zemście za śmierć Abla? Czemu bardziej zależy mu na nawróceniu grzesznika, niźli na jego ukaraniu?

Czytaj więcej: O wartości życia

Newsletter

Zapisz się
do góry