Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

Jan Paweł II

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 15 - Dr Mieczysław Menżyński – autor ksiązki „Ojciec Święty w Tarnowie”; jako Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej działał w sztabie organizacyjnym odpowiedzialnym za przygotowanie pielgrzymki Jana Pawła II do Tarnowa 8-9.06.1987 roku

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 15 Dr Mieczysław Menżyński

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 14 - Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im Kard. Karola Wojtyły w Krakowie, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 14 ks. dr Andrzej J. Nowobilski

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 13 Ks. infułat Bronisław Fidelus, notariusz metropolitalny w kurii krakowskiej u boku kard. Karola Wojtyły, współorganizator pielgrzymek papieskich do Ojczyzny, wieloletni archiprezbiter bazyliki Mariackiej.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 13 ks. inf. Bronisław Fidelus

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 12 Ks. Infułat Stanisław Olszówka, święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 roku w katedrze wawelskiej z rąk JE ks. arcybiskupa Karola Wojtyły; organizator wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem w czerwcu 1997 roku.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 12 ks. Stanisław Olszówka

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 11 Ks. Jerzy Filek, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 11 Ks. Jerzy Filek

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 10 Maria Jaglarz, dyrektor Muzeum Niepołomickiego.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 10 Maria Jaglarz

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 9 - Ks. prałat Stanisław Mika, kapelan Ojca Świętego, proboszcz parafii p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach i sanktuarium św. Karola Boromeusza.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 9 Ks. prałat Stanisław Mika

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 8 - Urszula Własiuk, niestrudzenie znaczy ślady obecności Karola Wojtyły – Jana Pawła II na polskiej ziemi; autorka m.in. przewodników z serii „Szlaki Papieskie”: Tatry, Podhale, Beskid Żywiecki.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 8 Urszula Własiuk

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 7 - Ks. infułat Jerzy Bryła, przyjaciel św. Jana Pawła II, duszpasterz artystów i środowisk twórczych, osób niesłyszących oraz ekumeniczny archidiecezji krakowskiej, honorowy kapelan Ojca Świętego.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 7 ks. inf. Jerzy Bryła

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odcinek szósty otwiera drugą część: Okres (nie tylko) krakowski

Odc. 6 - Ks. Paweł Sukiennik, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, kapelan Ojca Świętego.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 6 ks. Paweł Sukiennik

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 5 - Dr Stanisław Dziedzic, historyk literatury, publicysta, teatrolog, nauczyciel akademicki, dyrektor Biblioteki Kraków. Opracował i podał do druku „Sonety i Magnificat”, a w 1996 młodzieńcze wiersze Karola Wojtyły, Członek Komitetu Naukowego Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 5 dr Stanisław Dziedzic

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 4 - Pułkownik Tadeusz Królikiewicz, syn Jana Królikiewicza, dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, brat Haliny Kwiatkowskiej; autor wielu publikacji z dziedziny lotnictwa wojskowego oraz broni białej.

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 4 Pułkownik Tadeusz Królikiewicz

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odc. 3 - Eugeniusz Mróz, sąsiad, przyjaciel i jedyny żyjący kolega z klasy Karola Wojtyły

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 3 Eugeniusz Mróz

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ma na celu przygotowanie nas na jubileusz 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów, w których osoby będące świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka, dzielą się swymi wspomnieniami.

Odcinek 2 otwiera Część 1: "Młodość Karola Wojtyły – droga do Kapłaństwa"

Profesor Halina Kwiatkowska, aktorka i pedagog, autorka sztuk teatralnych, książek wspomnieniowych, z których jedną poświęciła „Wielkiemu Koledze”

Czytaj więcej: Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II - odc. 2 prof. Halina Kwiatkowska

Strona 1 z 2

Newsletter

Zapisz się
do góry