Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi.

Jan Paweł II

Odcinek 1 ukazuje drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce w dniach 16-22 czerwca 1983 r. podczas której Ojciec Święty dokonał trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek, bł. Brata Alberta- Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), Sybiraka, karmelity bosego. Odcinek przypomina pamiętną Mszę Świętą w Krakowie w dniu 22 czerwca 1983 r. Swoimi wspomnieniami dzielą się z nami Kardynał Franciszek Macharski, Stanisław Markowski – fotograf i s. Krzysztofa Babraj – albertynka.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 1

Odcinek 2 poświecony jest papieskiej konsekracji kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach, którą wspominają Kardynał Franciszek Macharski, ks. Prałat Józef Łuszczek – współbudowniczy kościoła i Jan Franczyk – członek Solidarności.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 2

Odcinek 3 jest ostatnim z filmów z serii, które dokumentują drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. W programie przypominamy przemówienie Ojca Świętego na Jasnej Górze, przemówienie na zakończenie synodu biskupów w Katedrze na Wawelu, pamiętne spotkanie z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej. O tym wszystkim opowiadają nam: Kardynał Franciszek Macharski, prof. Franciszek Ziejka i ks. inf. Bronisław Fidelus.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 3

Odcinek 4 to pierwszy z odcinków, które dokumentują trzecią pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny w czerwcu 1987 r. Wizyta papieska przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował” i była ściśle związana z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym. Papież kolejno odwiedził: Warszawę, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańska, Częstochowę, Łódź i ponownie Warszawę. WE wszystkich tych miejscach Jan Paweł II upominał się o podmiotowość narodu i godność ludzi pracy. W programie przypominany papieską Mszę Świętą w Tarnowie podczas której Ojciec Święty beatyfikował Karolinę Kózkównę, oraz miejsca z nią związane. W programie występują m.in.: Kardynał Franciszek Macharski, bp. Wiktor Skworc, ks. Robert Biel.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 4

W programie przypominamy przemówienie Ojca Świętego na krakowskich Błoniach. Wspominają: Kardynał Kardynał Franciszek Macharski, Adam Bujak, Marek Skwarnicki

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 5

Swoją czwartą apostolską podroż w 1991 r. Jan Paweł II odbył już do wolnej Polski, która pół roku przed wizytą Ojca Świętego w demokratycznych wyborach wybrała nowy rząd i nowego Prezydenta Lecha Wałęsę. Papież przybywał do wolnego kraju. W tym odcinku przypominamy przemówienie Ojca Świętego na lotnisku w Balicach, w szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu oraz na Papieskiej Akademii Teologicznej. Swoimi wspomnieniami z tego kresu dzielą się: dr ha. Med. Maciej Kowalczyk, ks. prof. Jan Maciej Dyduch, ks. prof. Jan Machniak i Jędrzej Majka.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 6

W tym odcinku przypominamy wizytę Ojca Świętego w rodzinnych Wadowicach i poświecenie Kościoła św. Piotra. Wspominają: Ewa Filipiak, Marek Brzeźniak, Stanisława Wodyńska, Stanisław Kotarba i Zdzisław Szczur.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 7

Odcinek 8 jest przypomnieniem papieskiej homilii wygłoszonej podczas Mszy. św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głównym w Krakowie. Ponadto odcinek przenosi nas do miejsc związanych z kultem błogosławionej – w bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie oraz w Sanktuarium Bł. Anieli w jej rodzinnej miejscowości Sieprawiu. Swoimi wspomnieniami dzielą się z nami m.in. : bp. Józef Guzdek, o. Stanisław Sikora, ksiądz Piotr Kluska, Bożena Głąb i Krzysztof Kowalczyk.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 8

W tym odcinku wracamy pamięcią do nieoficjalnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce 22 maja 1995 r. W Skoczowie Ojciec Święty spotkał się z wiernymi z diecezji bielsko- żywieckiej i z wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Prezentujemy wspomnienia osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach są to m.in.: o. Radosław Kramarski, Marek Knapek i Elżbieta Piechota.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 9

Odcinek 10 przypomina nam papieską wizytę w Żywcu i jego homilię wygłoszoną do wiernych na rynku. Swoimi osobistymi wspomnieniami z tego spotkania dzielą się uczestnicy tamtych wydarzeń m.in. : Wojciech Motyka, ks. inf. Władysław Fidelus i płk. Henryk Cebrat.

Czytaj więcej: Jan Paweł II w Małopolsce odcinek 10

Strona 1 z 2

Newsletter

Zapisz się
do góry