Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto "rozdaje", kto zdolny jest dawać.

Jan Paweł II

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II przy wsparciu Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie zapraszają nauczycieli religii, siostry oraz księży na  dwuetapowy cykl szkoleń dla katechetów w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych., obejmujący tematykę z zakresu metod aktywizujących i technik edukacyjnych na katechezie, dyscypliny w klasie, metod i technik interwencji oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie poprowadzi Wanda Papugowa, psycholog, nauczyciel dyplomowany, edukator, mediator, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie oraz Bartłomiej Papuga - pedagog i psychoterapeuta, trener z zakresu technik nauczania, motywacji, komunikacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, gdyż to na nauczycielach i opiekunach spoczywa obowiązek  kształtowania u dziecka odpowiednich postaw oraz obowiązek wpajania umiejętności pozwalających rozpoznawać i hierarchizować wartości.

Czytaj więcej: Szkolenie dla katechetów - Jak radzić sobie z agresją uczniów, jak motywować i być zmotywowanym? 6...

Newsletter

Zapisz się
do góry