Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Zapraszamy do pięćdziesiątej piątej propozycji materiałów dydaktycznych online. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II.

W związku z tym zachęcamy, w tym szczególnym ale i trudnym czasie, do korzystania z zasobów online Instytutu, by przybliżyć uczniom i wszystkim zainteresowanym życie i nauczanie św. Jana Pawła II.


Dziś mamy dla Was krzyżówki w dwóch wersjach:

 

Dla młodszych uczniów:

Do pobrania i wydrukowania TUTAJ

krzyzowka prognoza pogody m
Klucz do pobrania i wydrukowania TUTAJ

 


 

Dla starszych uczniów:

Do pobrania i wydrukowania TUTAJ

krzyzowka prognoza pogody s

Klucz do pobrania i wydrukowania TUTAJ

 


 

Święci od A do Z

T jak... Teresa

Jan Paweł II o św. Teresie z Lisieux:

Teresa de LisieuxW chwili, gdy zamykamy obchody Światowego Dnia Młodzieży we Francji, pragnę przypomnieć wspaniałą postać św. Teresy z Lisieux, która przeszła do życia wiecznego sto lat temu.

Ta młoda karmelitanka była bez reszty zanurzona w miłości Bożej. Odpowiadając na miłość Bożą, złożyła w ofierze całe swoje życie. W prostocie codziennego życia umiała też czynnie okazywać miłość bliźniego. Na wzór Jezusa nie wahała się zasiadać «u stołu grzeszników», swoich «braci», aby zostali oczyszczeni przez miłość, gorąco pragnęła bowiem ujrzeć wszystkich ludzi «oświeconych jaśniejącą pochodnią wiary» (por. Ms C, 6 r).

Teresa doświadczyła cierpienia fizycznego i przeszła próby wiary. Pozostała jednak wierna, ponieważ dzięki swej ogromnej inteligencji duchowej wiedziała, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny; rozumiała, że człowiek otrzymuje od Boga więcej miłości, niż sam daje. Aż do kresu nocy pokładała nadzieję w Jezusie, cierpiącym Słudze, który oddał życie za wielu (por. Iz 53, 12).

Teresa nigdy nie rozstaje się z księgą Ewangelii (por. List 193). Zgłębia jej treść z niezwykłą przenikliwością. Rozumie, że w życiu Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego - «spotykają się miłość i prawda» (por. Ps 85[84], 11). W ciągu niewielu lat przemierza «szlak olbrzyma» (Ms A, 44 v). Odkrywa, że jest powołana, by być miłością w sercu Kościoła. Teresa, pokorna i uboga, wytycza «małą drogę» dzieci Bożych, które powierzają się Ojcu z «zuchwałą ufnością». Ta jej duchowa postawa, stanowiąca sedno jej orędzia, jest propozycją skierowaną do wszystkich wiernych.

Dnia 30 września 1997 r. przypadnie setna rocznica śmierci św. Teresy z Lisieux. Jej postać musi przyciągnąć w jej ojczyźnie uwagę wielu młodych pielgrzymów właśnie dlatego, że Teresa jest świętą młodą, która dzisiaj na nowo powtarza to proste i sugestywne przesłanie, przepojone podziwem i wdzięcznością: Bóg jest Miłością; każda osoba jest kochana przez Boga, który czeka, by zostać przyjęty i umiłowany przez każdego człowieka. Wy - współcześni młodzi - jesteście powołani, by to orędzie przyjąć i obwieszczać waszym rówieśnikom: "Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi" (Christifideles laici, 34). Z młodości Teresy od Dzieciątka Jezus zrodził się jej entuzjazm wobec Pana, wielka wrażliwość, z jaką przeżywała miłość, realistyczna odwaga jej wielkich planów. Swą porywającą świętością potwierdza ona, że również młodym Bóg udziela obfitych skarbów swojej mądrości.

A czy Ty znasz św. Teresę z Lisieux?

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską urodziła się w 1873 roku we Francji w Alencon (Normandia), w wielodzietnej i pobożnej rodzinie Państwa Martin. Kiedy miała 15 lat postanowiła, że zostanie zakonnicą. Powołanie do życia w zakonie wyssała pewno z mlekiem matki gdyż ta, zanim poznała Pana Martin także pragnęła żyć w klasztorze. Podobnie zresztą ojciec Tereski początkowo rozważał taką drogę życia. Ale w końcu tych dwojga połączył węzeł małżeński. Kiedy Tereska miała 4 lata zmarła jej mama i tata z córkami przeniósł się do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała u sióstr benedyktynek w Lisieux, które w swoim opactwie miały szkołę z internatem dla dziewcząt.
Życie bez mamy było pełne trudów, a rozstanie z jedną ze starszych sióstr – Pauliną, która wstąpiła do klasztoru karmelitanek całkowicie rozstroiło Tereskę i ciężko się pochorowała. Ale wówczas na pomoc przybyła Najświętsza Panna i swoim uśmiechem(!) uzdrowiła Teresę, tak, że kiedy kolejna z sióstr – Maria również została karmelitanką, Teresa nie tylko nie była strapiona ale zapragnęła do nich dołączyć. W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą i sakrament Bierzmowania. Kiedy miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie ale jej odmówiono. Wraz z ojcem udała się więc do Rzymu gdzie nadarzyła się okazja by prosić o to samego papieża ale prośba nie odniosła skutku. Dopiero po roku udało się Teresie spełnić swoje największe marzenie. I jak tylko przekroczyła próg klasztoru uczyniła sobie postanowienie, że zostanie ...świętą! Tak po prostu? Właśnie tak! I jak wiemy tak się stało. Droga do świętości otwarta jest dla wszystkich wierzących ale trzeba z całych sił współpracować z Łaską Uświęcającą, zwalczać w sobie wady i złe nawyki, a nade wszystko kochać Pana Boga i Bliźniego! Przełożona klasztoru prędko poznała się na niezwykłych cnotach młodej siostry i zaledwie w trzy lata po złożeniu przez Teresę ślubów wyznaczyła ją na mistrzynię nowicjuszek. Obowiązek ten Teresa spełniała aż do śmierci w 1897 roku. W zakonnym życiu zadziwiała duchową dojrzałością. Zawsze starała się doskonale spełniać wszystkie obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości "małą drogą dziecięctwa Bożego". Swoje przeżycia i cierpienia opisała w księdze Dzieje duszy. Życie Teresy z Lisieux było krótkie i naznaczone cierpieniem (chorowała na gruźlicę). I choć filozofią jej życia nie było zgłębianie zawiłych doktryn, a zwyczajne, codzienne wypełnianie obowiązków z miłości do Boga i Bliźniego, w sto lat po śmierci młodej karmelitanki ogłoszono ją Doktorem Kościoła! Beatyfikacja św. Teresy z Lisieux miała miejsce w 1923 roku, a już dwa lata później – ten sam papież, Pius XI dokonał jej kanonizacji. W roku 1944 Pius XII ustanowił św. Teresę drugą, obok św. Joanny d'Arc, patronką Francji, a w 1997 r., w 100. rocznicę śmierci św. Teresy, papież św. Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła - razem z Teresą z Avili i Katarzyną ze Sieny.

 

Oprac. Dorota Boczkowska

Bibliografia:
Ewa Skarżyńska „Co się w niebie święci, czyli skąd się biorą święci”
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/693/pkt/0/pos/16/haslo/Teresa+z+Lisieux
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/701/pkt/1/pos/1/haslo/Teresa+z+Lisieux
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-01a.php3

 


 

www.szlak.maryjny.pl

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do Haczowa

haczow

 Zapraszamy na trzydziesty pierwszy odcinek katechez Moviewam, który wygłosi ks. Łukasz Piórkowski. Temat dzisiejszego odcinka "Energia życiowa"

 

Newsletter

Zapisz się
do góry