Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II

"Naturalne planowanie rodziny w świetle teologii ciała Jana Pawła II" autorstwa Anny Marek - Cycoń to nagrodzona praca w konkursie o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Pozycja ukazała się nakładem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II - organizatora konkursu.

 

Naturalne planowanie rodziny w świetle teologii ciała Jana Pawła II autorstwa Anny Marek - Cycoń w sposób bardzo przystepny i zwięzły poszerza nasze spojrzenie na naturalne planowanie rodziny, stanowiące jeden z istotnych elementów katolickiej etyki życia małżeńskiego. Odwołanie się do teologii ciała św. Jana Pawła II, będącej szczególną kontynuacją i rozwinięciem nauczania Soboru Watykańskiego II oraz wskazań św. Pawła VI, wyrażonych w encyklice Humanae vitae, sprawia, że wychodzimy poza czysto techniczne rozumienie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Rozeznawanie płodności w życiu małżeńskim w takim ujęciu zostaje ukazane jako przestrzeń wzrastania w miłości małżeńskiej. Tekst ten stanowić może niezwykłą pomoc dla narzeczonych i młodych małżonków w ich postrzeganiu piękna daru, jakim jest rodzicielstwo.

ks. dr Paweł Gałuszka

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

Newsletter

Zapisz się
do góry