Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

Jan Paweł II

Do II etapu Konkursu Papieskiego zostało zakwalifikowanych 26 uczniów. Etap ten trwał 60 minut . W tym czasie uczestnicy mieli do rozwiązania test, składający się z pytań otwartych i zamkniętych. Pytania dotyczyły wybranych homilii z pielgrzymek do Polski, a także lektur z I etapu.


Aby zakwalifikować się do kolejnego, wojewódzkiego etapu Konkursu, należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi tj. minimum 48 punktów na 60 możliwych.

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, gratulujemy zwycięzcom etapu rejonowego i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim.

Etap wojewódzki odbędzie się 28 kwietnia (wtorek) o godzinie 11.00 w Białej Sali – Budynek Instytutu Dialogu Międzykulturowego, ul. Totus Tuus 30 w Krakowie.

Uczestników etapu wojewódzkiego prosimy o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej i wcześniejsze przybycie celem rejestracji.

 

LISTA OSÓB
ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO

 

Newsletter

Zapisz się
do góry