Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

2 kwietnia 2019 roku w Białej Sali przy Sanktuarium św. Jana Pawła II miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu "Jan Paweł II - człowiek wielu pasji", zorganizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

 

 

Przedstawiciele organizatorów wręczyli laureatom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, a nagrodzone zostały:

- klasa IV c ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Kościelisku

- klasa VI a z Zespołu Szkół w Radłowie

- klasa VII ze Szkoły Podstawowej Im. J. Słowackiego w Zachełmnej

- klasa VIII integr. Ze Szkoły Podstawowej 105 im. L.Wawrzyńskiej w Krakowie

Po rozdaniu nagród uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na projekcję filmu Małopolska - miejsca serdeczne Jana Pawła II oraz na zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium św. Jana Pawła II. 

 

Lista laureatów oraz protokół konkursu dostępne sa tutaj

 

Fot. K. Twardosz

Newsletter

Zapisz się
do góry