Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

Jan Paweł II

Dnia 21 lutego 2019 r. w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.

Na konkurs wpłynęło 16 prac – prezentacji multimedialnych - z 10 szkół podstawowych województwa małopolskiego.

W skład jury weszło po dwóch przedstawicieli : organizatora, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Laureaci konkursu:

W kategorii klas czwartych:
- klasa IV c ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Kościelisku

W kategorii klas piątych:
- brak

W kategorii klas szóstych:
- klasa VIa z Zespołu Szkół w Radłowie

W kategorii klas siódmych:
- klasa VII ze Szkoły Podstawowej Im. J. Słowackiego w Zachełmnej

W kategorii klas ósmych:
- klasa VIII integr. Ze Szkoły Podstawowej 105 im. L.Wawrzyńskiej w Krakowie

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, laureatom gratulujemy i zachęcamy do kontynuowania spotkań z Janem Pawłem II – człowiekiem wielu pasji.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 2 kwietnia 2019r. O szczegółach Państwo zostaną poinformowani.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu Jan Paweł II - człowiek wielu pasji

Newsletter

Zapisz się
do góry