Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu o Nagrodę Instytutu Dialogu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Krakowie na pracę magisterską i doktorską o nauczaniu Jana Pawła II

 

 

 

Protokół z rozstrzygnięcia

Konkursu o Nagrodę Instytutu Dialogu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Krakowie

na pracę magisterską i doktorską o nauczaniu Jana Pawła II

 

Na konkurs wpłynęło pięc prac: trzy polskojęzyczne i dwie anglojęzyczne.

Komisja w składzie:
dr Justyna Melonowska- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
ks. dr Bogusław Mielec – Instytut Teologii moralnej UPJP2,
dr Paweł Rojek – Instytut Filozofii UJ

Komisja postanowiła o przyznaniu Nagrody dla wyróżniającej się anglojęzycznej pracy magisterskiej Anny Marek.
Nagrody w języku polskim Komisja postanowiła nie przyznawać.
Recenzję prac są do wglądu w siedzibie Instytutu.

Protokół (.pdf)

Newsletter

Zapisz się
do góry