Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w Małopolskim Konkursie Pieśni Religijnej - Nie lękajcie się! im. św. Jana Pawła II.

Obchodzony w tym roku jubileusz 40 – lecia pontyfikatu Papieża Polaka jest szczególną okazją, aby na nowo przybliżyć zarówno wykonawcom jak i odbiorcom wartości głoszone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich, homiliach i twórczości literackiej.

W konkursie, którego motywem przewodnim będzie muzyka do słów Jana Pawła II, mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach oraz stowarzyszeniach.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania jednego skomponowanego utworu muzycznego do słów Jana Pawła II, lub tekstu własnego opartego o myśli i naukę Ojca Świętego albo też dowolnie wybranej pieśni o tematyce religijnej.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2018r.

Zapraszamy wszystkich wokalistów do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje zamieszczone w regulaminie:

Regulamin do pobrania (pdf)

Patronat honorowy nad Konkursem:

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
Kardynał Stanisław Dziwisz, honorowy Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II
Biskup Andrzej Jeż, Biskup Diecezjalny Tarnowski
Biskup Roman Pindel, Biskup Diecezjalny Bielsko-Żywiecki
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Organizatorzy Konkursu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej


Komitet Organizacyjny Konkursu:

Ks. prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 2009 – 2017
Ks. kanonik Robert Pietrzyk, dyrektor Radia Plus Kraków
Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Współpracujący z Komitetem Organizacyjnym Konkursu:

Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. kard. F. Macharskiego w Krakowie
Ks. dr Bogusław Połeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Tarnowskiej
Ks. dr Andrzej Kilian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej - Nie lękajcie się! im. św. Jana Pawła II.

Newsletter

Zapisz się
do góry