Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,  czy nasze stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie prezentuje nagrodzone prace konkursu literacko – fotograficznego „Jedność w różnorodności”. Praca literacko – fotograficzna mogła dotyczyć zarówno wydarzeń, zjawisk, architektury, miejsc jak i tradycji i obrzędów, stanowiących przykład sztuki oraz kultury związanej z wielokulturowością i różnorodnością dowolnego regionu Polski. Dziś praca pt. „Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpływają rozliczne dopływy i strumienie….”, uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, kategoria 16 – 19 lat.

Autorzy:

Anna Tendera
Anna Zydroń
Julia Łukasik
Justyna Filipek
Maria Zdanowicz
Natalia Krauzowicz
Aleksandra Kania
fot. Anna Tenera

Newsletter

Zapisz się
do góry