Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie prezentuje nagrodzone prace konkursu literacko – fotograficznego „Jedność w różnorodności”. Praca literacko – fotograficzna mogła dotyczyć zarówno wydarzeń, zjawisk, architektury, miejsc jak i tradycji i obrzędów, stanowiących przykład sztuki oraz kultury związanej z wielokulturowością i różnorodnością dowolnego regionu Polski. Dziś praca „Kraków a religie”, uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, kategoria 16 – 19 lat.

Autorzy tekstu i zdjęć:

Wiktor Bogusz
Maria Sitko
Małgorzata Majewska


„Kraków a religie”


Kraków jako jedno z największych miast w Polsce, skupia w sobie ogromne ilości ludności różnowyznaniowej. Z tej przyczyny na terenach miasta jak i terenach do niego przylegających powstało ok. 130 obiektów sakralnych wliczajac w to kościoły, cerkwie, synagogi oraz kaplice.

W Krakowie znajdują się aktualnie 2 cerkwie - Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, która powstała już w 1918r. działająca wtedy jeszcze jako Cerkiew garnizonowa Wojska Polskiego. Jako jedna z nielicznych na świecie, umiejscowiona jest w kamienicy. Jendakże mimo takiego położenia architekci zadbali aby budowla spełniała wsyzstkie potrzebne wymogi. Drugim miejscem kultu prawosławnego jest Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego pochodząca z XVII w. zbudowana w stylu barokowym . Została jednak zrekonstruowana i odrestaurowana w 2004r.

Obecnie w Krakowie prosperują 3 synagogi: Synagoga Tempel, Synagoga Remuh, jedyna w której do tej pory odbywają się nabożeństwa i Synagoga Stara – jedna z najstarszych synagog w całej Polsce (zbudowana w XV w.) oraz jedna z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury w Europie. Obecnie wewnątrz mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentujący zabytki z zakresu historii i kultury Żydów. Przy muzeum co roku odbywa się koncert finałowy Festiwalu Kultury Żydowskiej mający na celu popularyzację kultury żydowskiej. W Krakowie nadal istnieje 4 ważnych synagog które są nieczynne. Są to Synagogi: Izaaka, Poppera, Wysoka, Kupa.
Kościół ewangelicko- augsburski ma w Krakowie ma swoją siedzibię w Kościele św. Marcina. Jest to jeden z nielicznych kościołów kalwinistów w którym zezwolono na ustawienie dzieł sztuki w miejscu kultu. Ze zględu na ekumeniczność kościoła w prezbiterium postawione zostały 2 figury, a pomiędzy nimi obraz Jezusa uciszającego burzę.

Jednym z najsłynniejszych krakowskich kościołów rzymskokatolickich jest Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to pierwsza budowla architektury barokowej w Krakowie. Ufundowana została dla jezuitów przez króla Zygmunta III Wazę. Znajduje się po wschodniej stronie placu św. Magdy Magdaleny, obok kościoła św. Andrzeja. Od 1830 roku służy parafii Wszystkich Świętych.

Jedną z najładniejszych kamienic w Krakowie jest tak zwany Dom Turecki znajdujący się na Kleparzu przy ulicy Długiej. W 1910 roku przebudowana według projektu Henryka Lamensdorfa dla Artura Teodora Rayskiego, uczestnika powstania styczniowego i oficera armii osmańskiej w Turcji. Powstał 3-piętrowy, 4-skrzydłowy dom z wewnętrznym podwórzem. . Szczyt zdobi nadwieszona wieżyczka-minaret, otoczona galeryjką, i nakryta hełmem stożkowym z półksiężycem. W narożnikach znajdują się dwa skromniejsze minarety. Według legendy minarety zostały zbudowane dla żony Rayskiego, muzułmanki, aby przypominały jej ojczysty Egipt. W rzeczywistości żoną Rayskiego była Józefa z Seroczyńskich, katoliczka, której podpis widnieje na planach kamienicy. To właśnie ona pozwoliła na budowę minaretu. Na frontowej elewacji znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona generałowi brygady pilotowi Ludomiłowi Rayskiemu twórcy polskiego lotnictwa, który mieszkał w tym domu.

W Krakowie znajduje się również Pomnik pamięci w Krakowie. Na środku ulicy Szerokiej znajduje się pomnik poświęcony pamięci zamordowanych przez Niemców krakowskich Żydów. Na tablicy widnieje napis w językach polskim, angielskim i hebrajskim: „Miejsce zadumy nad męczeńską śmiercią 65 tysięcy obywateli polskich narodowości żydowskiej z Krakowa i okolic zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej". Został ufundowany przez Fundację Rodzinny Nissenbaumów.

 

Newsletter

Zapisz się
do góry