Miłość mi wszystko wyjaśnia, Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tą Miłość, gdziekolwiek by przebywała...

Karol Wojtyła

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do aktywnego udziału w programach wychowawczych kierowanych do najmłodszych. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. To na rodzicach, nauczycielach i opiekunach spoczywa obowiązek  kształtowania u dziecka odpowiednich postaw moralnych oraz obowiązek wpajania umiejętności pozwalających rozpoznawać i hierarchizować wartości. Zróbmy wszystko, aby zadanie to wypełnić ze świadomą odpowiedzialnością za los  młodego pokolenia. Z myślą o rodzicach i opiekunach zamieszczać będziemy artykuły z zakresu dydaktyki, logopedii, psychologii lub pediatrii oraz dziedzin pokrewnych.

Czytaj więcej: Kilka słów do rodziców i opiekunów

Moment, gdy dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły, jest ważny zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Cała rodzina jest pełna nadziei, ale także obaw. Sukces dziecka na starcie edukacji jest niezwykle ważny!

Czytaj więcej: Kiedy dziecko idzie do szkoły

Literatura dla dzieci powinna zawierać zarówno dobry tekst, jak i artystyczną ilustrację. Oba te elementy spełniają jednakowo ważne funkcje w pracy z dziećmi, chociaż zarówno z ilustracji, jak i z tekstu można korzystać w sposób od siebie niezależny. Ilustracja w książce jest bodźcem prymarnym, który może stać się inspiracją do zadawania pytań i poszerzania słownictwa.

Czytaj więcej: Literatura jako nośnik wartości

Stosunek dziecka do wartości kształtuje się w kontekście relacji społecznych z osobami znaczącymi, a szczególnie relacji, które mają podłoże uczuciowe. Matka i ojciec – osoby dla dziecka najważniejsze przez kontakt jaki z nim tworzą wprowadzają dziecko w obszar, który dla nich samych jest ważny – a więc w swój świat wartości. Relacja między rodzicami a dzieckiem, wyznacza sposób komunikacji, odnoszenia się do dziecka, nazywania zachowań dziecięcych, zwracania uwagi, wydawania poleceń, karcenia, nagradzania. Z płaszczyzny tej relacji, która w rodzinie jest zarówno hierarchiczną jak i pełną uczuć, możliwe jest przekazywanie i przyswajanie wartości na bazie mechanizmów identyfikacji, naśladowania i modelowania.

Czytaj więcej: Wprowadzanie małego dziecka w świat wartości

Newsletter

Zapisz się
do góry