Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych.

Jan Paweł II

Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych  pokoleń,  które  przejmą  od  swoich  rodziców  wielorakie dziedzictwo  wartości,  zadań  i  dążeń  zarówno  własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio,  1981

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował bogatą ofertę edukacyjną w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tegoroczna propozycja to liczne warsztaty tematyczne, prelekcje, konkursy, projekty cykliczne oraz multimedialne pomoce edukacyjne.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza oferta pomoże Państwu w realizacji zadań edukacyjnych, mających na celu krzewienie wśród przedstawicieli młodego pokolenia wartości uniwersalnych oraz przyczyni się do podnoszenia jakości pracy wychowawczej szkół i placówek.

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i proponujemy włączenie naszej oferty do całorocznego planu pracy Państwa placówki.

 

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI 

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy I - III

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy IV - VIII

OFERTA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

MULTIMEDIALNE POMOCE DYDAKTYCZNE ONLINE

FILMY DOKUMENTALNE I PUBLICYSTYCZNE

INORFMACJE W SPRAWIE OFERTY EDUKACYJNEJ DLA OPIEKUNÓW UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU, SŁUCHU, RUCHU

KONFERENCJE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

 

 


OFERTA DLA PRZEDSZKOLI 

 

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty "Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa" (stacjonarne) * - przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Tematyka poszczególnych zajęć:
1. Warsztaty tematyczne - "Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)" (stacjonarne) *
2. Warsztaty tematyczne - "Papież sportowiec" (stacjonarne) *
3. Warsztaty tematyczne - "Największą radością papieskiego serca są dzieci" (stacjonarne) *

Lekcje biblioteczne * – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne, kolorowanki i puzzle będące uzupełnieniem oferty dla najmłodszych są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Akademia Rodzinna (w sieci/stacjonarne)*
Akademia Rodzinna to szereg propozycji zajęć edukacyjnych mających na celu umocnienie relacji rodzic - dziecko. Podczas całorocznych spotkań organizowane są gry i zabawy, warsztaty plastyczne, techniczne, muzyczne oraz edukacyjne, a podsumowaniem każdej edycji projektu jest Wielki Piknik Rodzinny, w którym aktywnie uczestniczą m.in. wszystkie służby mundurowe. Obecnie zapraszamy na warsztaty w formie filmików instruktażowych umieszczanych raz w miesiącu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W ramach Akademii przewidziane są zajęcia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu i ruchu.
O możliwości przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych poinformujemy, jak tylko będą one możliwe do zrealizowania.

 

 

 


OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy I - III

 

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty "Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa" (stacjonarne) * - przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Tematyka poszczególnych zajęć:
1. Warsztaty tematyczne - "Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)" (stacjonarne) *
2. Warsztaty tematyczne - "Papież sportowiec" (stacjonarne) *
3. Warsztaty tematyczne - "Największą radością papieskiego serca są dzieci" (stacjonarne) *
4. Warsztaty tematyczne - "Jan Paweł II Pielgrzym" (stacjonarne) *

Lekcje biblioteczne *  – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne, kolorowanki i puzzle będące uzupełnieniem oferty dla najmłodszych są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Akademia Rodzinna (w sieci/stacjonarne)*
Akademia Rodzinna to szereg propozycji zajęć edukacyjnych mających na celu umocnienie relacji rodzic - dziecko. Podczas całorocznych spotkań organizowane są gry i zabawy, warsztaty plastyczne, techniczne, muzyczne oraz edukacyjne, a podsumowaniem każdej edycji projektu jest Wielki Piknik Rodzinny, w którym aktywnie uczestniczą m.in. wszystkie służby mundurowe. Obecnie zapraszamy na warsztaty w formie filmików instruktażowych umieszczanych raz w miesiącu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W ramach Akademii przewidziane są zajęcia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu i ruchu.
O możliwości przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych poinformujemy, jak tylko będą one możliwe do zrealizowania.

 

Rajd na Groń Świętego Jana Pawła II
Coroczna piesza wycieczka na szczyt Leskowca i Jaworzyny (ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły), w której biorą udział uczniowie i wychowawcy małopolskich szkół.

 

 


OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy IV - VIII

 

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty tematyczne - "Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)" (stacjonarne) * - Młodzi odbiorcy poznają Karola Wojtyłę jako chłopca i młodzieńca, a także życie jego przyjaciół; co robili uczniowie w wolnym czasie i jakie mieli obowiązki; jak wyglądało życie codzienne ówczesnych Wadowic i jego mieszkańców. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”.

Warsztaty tematyczne - "Z wizytą w Watykanie" (stacjonarne) * - Zapraszamy do Watykanu, najmniejszego państwa świata. Tu poznacie niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej. Odwiedzicie także Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będziecie mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach.

Warsztaty tematyczne - "Papież sportowiec" (stacjonarne) * - Uczniowie poznają sylwetkę Ojca Świętego – sportowca i zastanowią się, jak sposób sport wpływa na charakter człowieka? Jan Paweł II był niewątpliwie najbardziej "usportowionym” ze wszystkich papieży. Dotychczas żaden z przywódców Kościoła nie zajmował się sportem na tak dużą skalę, wiele miejsca poświęcił również sportowi w swoim nauczaniu. Osobiście uprawiał sport, miał swoje preferencje jako kibic i w czasie swojego pontyfikatu na audiencjach przyjął dziesiątki delegacji klubów i organizacji sportowych, jak również byłych i czynnych zawodników. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Jan Paweł II i sport”.

Warsztaty tematyczne - "Jan Paweł II Pielgrzym" (stacjonarne) * - Ojciec Święty jako Pielgrzym odwiedzał liczne kraje świata. Uczniowie będą mieli okazje poznać miejsca, które odwiedził Ojciec Święty; zgromadzić informacje o pielgrzymkach i miejscach odwiedzanych przez papieża; Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów świata. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”.

Warsztaty tematyczne "Kraków Karola Wojtyły" (stacjonarne) * - Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum Karol Wojtyła wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa, by tu zrealizować jedno ze swoich wielkich marzeń – rozpocząć studia polonistyczne na najstarszym w Polsce uniwersytecie – Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyszły papież mieszkał tu 40 lat, do momentu powołania Go na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku.

Warsztaty tematyczne "Jan Paweł II – Budowniczy Mostów" * – Poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Warsztaty tematyczne - "Jan Paweł II – człowiek dialogu” (stacjonarne) * - Cały pontyfikat papieża związany był ze światowymi inicjatywami na rzecz dialogu i pojednania międzyreligijnego. Jan Paweł II zawsze stał po stronie człowieka, ponad ideologiami. Był autorytetem w kwestiach religijnych a także historycznych, kulturowych, społecznych i politycznych. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Specjalnie przygotowane gry planszowe pomogą uczniom poznać temat.

Warsztaty papieskie "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II Cię wyzwoli" (stacjonarne/w sieci) - Przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” według nauczania Jana Pawła II jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media.

Lekcje biblioteczne * – Kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

Prelekcja "Całun Turyński - wyzwanie dla rozumu" (w sieci/stacjonarne) - Młodzież w czasie zajęć dowiaduje się na temat największej relikwii chrześcijaństwa, a zarazem jednego z najbardziej zagadkowych przedmiotów w historii ludzkości, o którym św. Jan Paweł II mówił jako o zwierciadle Ewangelii i wyzwaniu dla rozumu. Poznaje szczegóły techniczne, historię i wyniki badań naukowych przeprowadzonych na tym niezwykły płótnie.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Akademia Rodzinna (w sieci/stacjonarne)*
Akademia Rodzinna to szereg propozycji zajęć edukacyjnych mających na celu umocnienie relacji rodzic - dziecko. Podczas całorocznych spotkań organizowane są gry i zabawy, warsztaty plastyczne, techniczne, muzyczne oraz edukacyjne, a podsumowaniem każdej edycji projektu jest Wielki Piknik Rodzinny, w którym aktywnie uczestniczą m.in. wszystkie służby mundurowe. Obecnie zapraszamy na warsztaty w formie filmików instruktażowych umieszczanych raz w miesiącu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W ramach Akademii przewidziane są zajęcia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu i ruchu.
O możliwości przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych poinformujemy, jak tylko będą one możliwe do zrealizowania.

 

Projekty edukacyjne
Oblicza Dialogu. Młody Asyż projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.
Hasło tegorocznej, VIII edycji: Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach. Więcej informacji na stronie www.obliczadialogu.pl, na stronie www.idmjp2.pl w zakładce Programy/Oblicza Dialogu oraz na profilu Facebook projektu

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia cykliczny projekt edukacyjny służy tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Więcej o XIV edycji projektu na stronie www.mwm.edu.pl oraz na stronie IDMJP2

Rajd na Groń Świętego Jana Pawła II
Coroczna piesza wycieczka na szczyt Leskowca i Jaworzyny (ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły), w której biorą udział uczniowie i wychowawcy małopolskich szkół.

 

 OFERTA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty tematyczne - "Z wizytą w Watykanie" (stacjonarne) * - Zapraszamy do Watykanu, najmniejszego państwa świata. Tu poznacie niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej. Odwiedzicie także Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będziecie mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach.

Warsztaty tematyczne - "Papież sportowiec" (stacjonarne) * - Uczniowie poznają sylwetkę Ojca Świętego – sportowca i zastanowią się, jak sposób sport wpływa na charakter człowieka? Jan Paweł II był niewątpliwie najbardziej "usportowionym” ze wszystkich papieży. Dotychczas żaden z przywódców Kościoła nie zajmował się sportem na tak dużą skalę, wiele miejsca poświęcił również sportowi w swoim nauczaniu. Osobiście uprawiał sport, miał swoje preferencje jako kibic i w czasie swojego pontyfikatu na audiencjach przyjął dziesiątki delegacji klubów i organizacji sportowych, jak również byłych i czynnych zawodników. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Jan Paweł II i sport”.

Warsztaty tematyczne - "Jan Paweł II Pielgrzym" (stacjonarne) * - Ojciec Święty jako Pielgrzym odwiedzał liczne kraje świata. Uczniowie będą mieli okazje poznać miejsca, które odwiedził Ojciec Święty; zgromadzić informacje o pielgrzymkach i miejscach odwiedzanych przez papieża; Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów świata. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”.

Warsztaty tematyczne "Kraków Karola Wojtyły" (stacjonarne) * - Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum Karol Wojtyła wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa, by tu zrealizować jedno ze swoich wielkich marzeń – rozpocząć studia polonistyczne na najstarszym w Polsce uniwersytecie – Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyszły papież mieszkał tu 40 lat, do momentu powołania Go na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku (zajęcia od listopada 2019 roku).

Warsztaty tematyczne "Jan Paweł II – Budowniczy Mostów" * – poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem (starsze klasy szkoły podstawowej).

Warsztaty tematyczne - "Jan Paweł II – człowiek dialogu” (stacjonarne) * - Cały pontyfikat papieża związany był ze światowymi inicjatywami na rzecz dialogu i pojednania międzyreligijnego. Jan Paweł II zawsze stał po stronie człowieka, ponad ideologiami. Był autorytetem w kwestiach religijnych a także historycznych, kulturowych, społecznych i politycznych. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Specjalnie przygotowane gry planszowe pomogą uczniom poznać temat.

Warsztaty tematyczne - „Jan Paweł II – człowiek nadziei” (stacjonarne) * - Celem proponowanych warsztatów jest przybliżenie młodemu odbiorcy osoby Karola Wojtyły/Jana Pawła II ze szczególnym podkreśleniem jego życiowej postawy wyrażającej się w nadziei jako optymistycznym podejściu do świata, a także w nadziei i trosce o każdego człowieka – zwłaszcza dziecka, jego godności oraz w trosce o dobro wspólne. 

Warsztaty papieskie "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II Cię wyzwoli" (stacjonarne/w sieci) - przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” według nauczania Jana Pawła II jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media.

Lekcje biblioteczne * – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

Prelekcja "Całun Turyński - wyzwanie dla rozumu" (w sieci/stacjonarne) - Młodzież w czasie zajęć dowiaduje się na temat największej relikwii chrześcijaństwa, a zarazem jednego z najbardziej zagadkowych przedmiotów w historii ludzkości, o którym św. Jan Paweł II mówił jako o zwierciadle Ewangelii i wyzwaniu dla rozumu. Poznaje szczegóły techniczne, historię i wyniki badań naukowych przeprowadzonych na tym niezwykły płótnie.

Prelekcja "Człowiek - społeczeństwo - państwo w nauczaniu św. Jana Pawła II" (w sieci/stacjonarne) - Młodzież w czasie zajęć zostaje zaznajomiona z nauczaniem społecznym Kościoła, czym jest państwo i jaka jest jego rola; co to jest społeczeństwo, czym jest naród i czym jest osoba (jednostka); poznaje takie hasła jak demokracja, prawo, gospodarka rynkowa, wolność, godność, dobro wspólne, solidarność, pomocniczość (subsydiarność), patriotyzm.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Projekty edukacyjne
Oblicza Dialogu. Młody Asyż projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Hasło tegorocznej, VIII edycji: Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach. Więcej informacji na stronie www.obliczadialogu.pl, na stronie www.idmjp2.pl w zakładce Programy/Oblicza Dialogu oraz na profilu Facebook projektu

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia cykliczny projekt edukacyjny służy tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Więcej o XIV edycji projektu na stronie www.mwm.edu.pl oraz na stronie IDMJP2

Rajd na Groń Świętego Jana Pawła II
Coroczna piesza wycieczka na szczyt Leskowca i Jaworzyny (ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły), w której biorą udział uczniowie i wychowawcy małopolskich szkół.

 

 


MULTIMEDIALNE POMOCE DYDAKTYCZNE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

 

Projekty multimedialne
www.santojp2.pl – interaktywny portal o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Św. Jana Pawła II. Bogata baza wiedzy o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Ojca Świętego Jana Pawła II - jedna z największych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dostępnych w sieci.
www.tusiezaczelo.pl – multimedialny projekt „Małopolska – tu wszystko się zaczęło" będący interaktywną prezentacją tych miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła. Na szlaku wędrówki znajdują się zarówno obszary związane z biografią, rodziną, pasjami i powołaniem przyszłego papieża, jak i miejsca, które znalazły się na szlakach papieskich podróży do ojczyzny. Nowinką zastosowaną po raz pierwszy w tym projekcie, jest połączenie współczesnej fotografii sferycznej z tradycyjnymi zdjęciami archiwalnymi.
www.szlak.maryjny.pl - wirtualne spacery pokazujące piękno miejsc kultu Maryjnego na terenie Polski i Słowacji. Informacje w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim i Międzynarodowym Języku Migowym.
MOVIEWAM - Projekt moviewam jest skierowany do ludzi młodych. Punktem wyjścia do rozważań jest papieskie nauczanie przeniesione na grunt spraw codziennych. W 40. filmowych katechezach podejmowane będą m.in. takie zagadnienia jak: miłość w związkach, moda na sukces, jak być sobą, wierność, odwaga czy dojrzałość.

 

 


FILMY DOKUMENTALNE I PUBLICYSTYCZNE ZWIĄZANE Z OSOBĄ
I NAUCZANIEM JANA PAWŁA II

 

Świadkowie – cykl filmowy zawierający wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia Ojca Św. Jana Pawła II, które poznały Karola Wojtyłę na różnych etapach jego życia.
Jan Paweł II w Małopolsce – filmowa podróż do miejsc najbliższych sercu Ojca Świętego. Cykl 20 filmów zrealizowany został przez Instytut we współpracy z Telewizją Kraków z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca Świętego.
Projekt życia według Jana Pawła II. Od początku do końca i początku – cykl filmów dokumentalnych, wpisujących najważniejsze punkty papieskiego nauczania w cykl ludzkiego życia, od jego zarania po koniec i nowy początek.
Wiara i życie - Cykl "Wiara i życie" prezentuje ważne i ciekawe wydarzenia w Archidiecezji Krakowskiej.

Więcej na stronie www.idmjp2.pl w zakładce IDM.TV

 

 


INORFMACJE W SPRAWIE OFERTY EDUKACYJNEJ DLA OPIEKUNÓW UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU, SŁUCHU, RUCHU (GRUPY ZORGANIZOWANE)

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU


OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU


OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU
KONFERENCJE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

 

Instytut organizuje konferencje adresowane do wychowawców, nauczycieli, katechetów m. in. na temat wychowania do wartości, wolontariatu, edukacji seksualnej. Przygotowujemy również pokazy oraz spotkania skierowane do uczniów. Informacje o poszczególnych wydarzeniach umieszcamy na bieżąco w zakładce aktualności oraz w zakładce Konferencje.

 


Zajęcia dla grup zorganizowanych odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.* Istnieje także możliwość realizacji na terenie wskazanej placówki oświatowej. Zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 przez:

 

Dział Edukacji
tel. 12 422 03 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry