To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona, zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Jan Paweł II

10 czerwca br. W Auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się uroczysta Gala podsumowująca XV edycję całorocznego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – przygotowujący uczniów klas VI, VII,VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

Zwycięzcą tegorocznej edycji został Zespół Szkół nr 5 Specjalnych z Nowego Sącza, natomiast cztery równorzędne nagrody otrzymały szkoły: Bursa Międzyszkolna w Tarnowie (rejon tarnowski), Szkoła Podstawowa z Brzączowic (rejon krakowski), Szkoła Podstawowa z Kacwina (rejon nowotarski) i Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach (rejon wadowicki).

W bieżącej edycji Projektu wzięły udział 174 szkoły z całego województwa. To wspaniały wynik. Z roku na rok obserwujemy jak liczba szkół biorących udział w Projekcie rośnie. W ubiegłym roku, pomimo pandemii w Projekcie wzięło udział 126 szkół z województwa.

Na Gali wręczane będą dyplomy i nagrody czterem zespołom finalistów i zwycięskiemu zespołowi - są to indywidualne nagrody rzeczowe, które otrzymują wszyscy Wolontariusze i Opiekunowie pięciu finałowych zespołów. Wszystkie pozostałe szkoły, które ukończyły Projekt, przed zakończeniem roku szkolnego otrzymują podziękowania i pamiątkowe dyplomy. Udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie.

Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Projekt realizowany jest w roku szkolnym, od września do czerwca, na terenie województwa małopolskiego, w pięciu rejonach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim i wadowickim. W przeciągu czternastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 45.000 uczniów wraz z opiekunami.

Powodzenie Projektu w decydującej mierze zależy od nauczycieli. To oni są liderami. Takie są założenia formalne przedsięwzięcia. To oni podejmują się – lub nie – tego wyzwania. Bez ich zaangażowania, dobrej woli, determinacji – Projekt nie zostanie zrealizowany. Oczywiście z drugiej strony potrzeba samych wolontariuszy, młodzieży, która da się zainspirować, da się zachęcić, przekonać do poświęcenia swojego wolnego czasu dla innych.

Oferowana pomoc ma charakter bardzo różnorodny. Uczniowie pod okiem swoich nauczycieli, przez cały rok szkolny bezinteresownie pomagają potrzebującym: kolegom, osobom starszym, samotnym, chorym. Najczęściej pomoc ma charakter lokalny bo wówczas można precyzyjnie rozpoznać potrzeby - zazwyczaj wiemy kto w naszym środowisku potrzebuje pomocy. Oczywiście młodzież bierze także udział w głośnych akcjach ogólnopolskich i międzynarodowych zbierając datki do puszek, gromadząc używaną odzież, środki czystości, żywność.

Przedsięwzięcie jest kilkuetapowe, a do finału przechodzi 5 zespołów, których działania, Rejonowe Komisje Oceniające oceniły najwyżej. Ostatni, III etap Projektu wyłania Zwycięzcę.

Projekt realizowany jest wspólnie z Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z podległymi Delegaturami, Województwem Małopolskim (Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Agendy Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu i Nowym Sączu), Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Towarzystwem Przyjaciół Chorych – Hospicjum Świętego Łazarza.

W tym roku Patronat Honorowy nad Projektem objęli:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej
Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

Szczegółowe informacje o Projekcie i wynikach na dedykowanej stronie Projektu www.mwm.edu.pl

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

 

Newsletter

Zapisz się
do góry