Miłość mi wszystko wyjaśnia, Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tą Miłość, gdziekolwiek by przebywała...

Karol Wojtyła

 

W dzisiejszym podzielonym świecie Instytut Dialogu Międzykulturowego chce szczególnie przypomnieć o potrzebie dialogu. Utwór „Spotkajmy się w rozmowie” z tekstem Jacka Cygana i muzyką Piotra Rubika jest zachęceniem ludzi do solidarności, wzajemnego szacunku i jedności ponad podziałami. Zapraszamy do wysłuchania tego niezwykłego dzieła w wykonaniu wybitnych artystów sceny polskiej.
Zaspiewali: Krzysztof Antkowiak, Krzysztof Cugowski, Paweł Dudek /Czadoman/, Szczepan Gąsienica-Mracielnik, Jan Karpiel-Bułecka, Monika Kuszyńska, Bartłomiej Łowisz, Bartosz Łukaszczyk-Zbójnik, Marta Moszczyńska, Zofia Nowakowska, Olivia Wieczorek, Andrzej Ziach.

Należy podejmować konkretne działania służące wzajemnemu zrozumieniu i pojednaniu różnych ludów, działania będące pomostami w budowaniu królestwa miłości chrześcijańskiej, pokoju i sprawiedliwości między wszystkimi ludźmi.
Jan Paweł II, Ecclesia in America, Meksyk 1999

Poszanowanie i otwartość na drugiego człowieka są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania i rozumienia innych, a także docenianie różnorodności kultur pozwalają nam w pełni się rozwijać. Codzienne bycie razem rodzi potrzebę wzajemnego zaufania, eliminacji przesądów i przezwyciężania własnych lęków. Zadaniem dialogu jest więc wzajemne poznanie się – poznanie drugiego człowieka oraz bogactwa jego kultury i religii.

Cały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II związany był ze światowymi inicjatywami na rzecz wzajemnego zrozumienia i pojednania. Jego misja apostolska pomogła wprowadzić Kościół na drogę głębokiego dialogu ze współczesną rzeczywistością kulturalną, społeczną i religijną. Jan Paweł II chętnie spotykał się z przedstawicielami rożnych religii i kultur. Żaden inny papież ani żaden inny przywódca religijny nie zrobił tak wiele dla światowego pokoju i pojednania miedzy ludźmi. Ze względu na swoją działalność Ojciec Święty nazwany został Papieżem Dialogu i Budowniczym Mostów.

Newsletter

Zapisz się
do góry