Po kanonizacji Jana Pawła II Instytut Dialogu Międzykulturowego wydał katalog, w którym zawarte zostały informacje oraz fotografie dotyczące wszystkich wydarzeń organizowanych w okresie także przed i po wyniesieniu Jana Pawła II na ołtarze. Słowo wstępne napisali: JE. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Dyrektor Instytutu, Pani Agata Szuta. Cały katalog w formacie PDF do pobrania poniżej na stronie.

"Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie oraz wydarzenia im towarzyszące w umiłowanej przez Jana Pawła II Małopolsce były dla nas okazją do nawiązania z Ojcem Świętym, ponownie, silnej duchowej więzi. Była to kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod względem duchowym, tak silna i mocna jak zawsze.

Pontyfikat Jana Pawła II był wielkim zwycięstwem Boga w dziejach świata. Jego papieską posługę odczytujemy jako wyjątkowy znak Bożego Miłosierdzia. Dziś przez swoją kanonizację Jan Paweł II pomógł nam ponownie otworzyć się na cały Kościół, by z milionami chrześcijan na całym świecie radować się z Jego wyniesienia do chwały ołtarzy. Przeżyliśmy wielkie wydarzenie, które powinno nas mobilizować, by zostawiło trwały ślad w naszym życiu osobistym i społecznym.
Dziękujmy Bogu za przejrzyste świadectwo miłości i służby wszystkim ludziom, za to że był pasterzem według Bożego serca i za umacnianie naszej wiary. On dziś z nieba wspiera nas wypraszając nam potrzebne łaski, jednocześnie zachęcając, abyśmy szli po drodze świętych i błogosławionych.
Radujmy się z kanonizacji Jana Pawła II. Niech to wydarzenie będzie dla nas nie tylko darem, ale i zadaniem, byśmy dorastali do ideałów zawartych w Ewangelii, które wcielał w życie Święty Jan Paweł II."

Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

KATALOG DO POBRANIA

Newsletter

Zapisz się
do góry