Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza III edycję Nagrody Veritatis Splendor, przyznawanej za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami.

Nagroda Veritatis Splendor, zwana Małopolskim Noblem, przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina - Jana Pawła II, którego niezbywalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska, ze świadomością wyzwań w przyszłości.

Wartość nagrody wynosi 450 000 zł, przy czym w danej edycji istnieje możliwość przyznania Nagrody maksymalnie czterem laureatom. Zgłoszenia konkursowe mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty prawa. Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa 30 sierpnia 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Oceny zgłoszeń do Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, która jest powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.

Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody jest realizacją § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 Regulaminu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, przyjętego Uchwałą Nr XVI/207/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 rok.

Dokumenty do pobrania TUTAJ

Newsletter

Zapisz się
do góry